Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 12 juli 2019

D66 stelt schriftelijke vragen over toenemend vliegverkeer boven de provincie Utrecht

Op dit moment wordt er landelijk gewerkt aan een nieuwe luchtvaartnota. Men spreekt over welke normen er voor de luchtvaart moeten gelden en hoe het vliegverkeer zich in de toekomst gaat ontwikkelen.
Voor onze provincie betekent dit wellicht meer vliegbewegingen boven de noordwestkant van onze provincie. Meer vliegbewegingen betekenen meer overlast en luchtvervuiling. Als er gekozen wordt voor een vierde aanvliegroute, de zogenaamde vierde fix, kan ook de rest van de provincie Utrecht hier hinder en overlast van ondervinden.

Wij hebben zorgen over de mogelijke hinder en overlast en stellen daarom samen met de provinciale fractie van GroenLinks schriftelijke vragen aan het college van GS. Wij vragen welke risico’s het college ziet voor onze provincie vanuit de nieuwe luchtvaartnota. Verder willen wij antwoord op de vraag hoe de belangen van de inwoners (van de hele provincie, en specifiek aan de noordwest kant) worden behartigd in de verschillende gremia en aan de overlegtafels.

Statenlid Hayat Chidi over de vragen: “Wij hebben zorgen over verdere hinder en overlast door meer vliegverkeer boven onze provincie. Het gaat niet alleen om geluidsoverlast, maar ook over luchtvervuiling. Onze zorgen en belangen moeten goed gehoord worden in Den Haag”.

Lees hier de schriftelijke vragen