Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 20 mei 2019

Pim van den Berg verlaat openbaar bestuur

Gedeputeerde Pim van den Berg heeft in kleine kring rond de verkiezingen laten weten niet beschikbaar te zijn voor een nieuwe termijn. Hij wil een rentree maken in het bedrijfsleven en een nieuwe termijn van vier jaar zou dat onmogelijk maken. Van den Berg verwacht pas over enkele maanden een beslissing te nemen over een nieuwe uitdaging.

Van den Berg is acht jaar bestuurder geweest, eerst als wethouder in Amersfoort en de afgelopen vier jaar als gedeputeerde voor D66 in de provincie Utrecht.

“Naarmate er minder jaren resten in je arbeidzame leven, moet je moeilijker keuzes maken,” licht Pim van den Berg zijn beslissing toe. “Ik heb met veel plezier een bijdrage geleverd aan het bestuur in onze regio en afscheid nemen doet altijd een beetje pijn. Maar verandering is goed en ik verheug me op de komende tijd, waarin niets vaststaat. Mijn ervaring is dat de mogelijkheden zich voor gaan doen als je er de ruimte voor maakt.“

Van den Bergs eerste grote opgave als provinciebestuurder was een herziening van de ruimtelijke structuurvisie met de bijbehorende verordening. Daarmee werden de nieuwe ruimtelijke contouren voor de provincie vastgelegd. Waar mocht worden gebouwd, kwamen de nieuwe bedrijfsterreinen, de natuurgebieden, landbouw en energielandschappen?

Op het terrein van de energietransitie heeft hij bijgedragen aan het oprichten van een groot energiebesparingsfonds in de provincie Utrecht, een landelijk energiefonds voor Verenigingen van Eigenaren, onderzoek naar diepe geothermie en het realiseren van projecten met ‘nul op de meter woningen’. Ook heeft hij het oprichten van Utrechtse energiecoöperaties gesteund en innovatie uitgelokt met prijsvragen onder ontwerpers, studenten en bedrijven.

Van den Berg was pleitbezorger van de versnelling van de woningbouwproductie in de regio Utrecht en doorslaggevend in het vormgeven van woondeals voor de regio Amersfoort en Utrecht. Hij verruimde het taakgebied van de ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU), zodat deze organisatie zich naast het transformeren van verouderde bedrijventerreinen, ook bezig ging houden met het financieren van het ombouwen van leegstaande kantoren tot woningen.  Ook heeft hij samen met woningcorporaties en bouw -en installatiebedrijven een ‘stimuleringsfonds bouw’ ingericht om (v)MBO leerlingen aan een baan te helpen in de bouw.

In 2015-2016 was hij coördinerend bestuurder bij het opvangen van de grote toestroom van vluchtelingen en de huisvesting van statushouders.

Als ambassadeur van het landelijke techniekpact, richtte Van den Berg in Utrecht de technologieraad op, een samenwerking tussen bedrijfsleven en scholen met techniekonderwijs.

Hij bezocht regelmatig bijeenkomsten van de Vereniging van Amersfoortse Bedrijven en de Utrechtse Ondernemers Societeit en steunde de Ondernemersacademie. Als kernlid van de Economic Board Utrecht was hij grondlegger de Regionale Ontwikkelings Maatschapij ter versterking van de regionale economie. Hij steunde Start-up Utrecht, Utrecht Inc en de Dutch Game Garden. Belangrijke broedplaatsen voor jonge ondernemers. Ook het International Welcome Centre kon op zijn steun rekenen.

Zijn inzet bij het tot stand komen van de intensieve samenwerking tussen Amersfoort en Utrecht, bij de organisatie van het Jaar van de Stijl en bij de grote tentoonstellingen van de Carravagisten en Van Wittel droeg bij aan een sterke Utrecht promotie. Mede dankzij hem komt in 2020 de ronde van Spanje (Vuelta) naar Utrecht. Na de Tour de France in 2015 betekent dat opnieuw wereldwijde promotie voor Utrecht in 2020.

Waarnemend voorzitter van de regio Midden-Nederland van D66 Yvonne Kemmerling zegt: “We bedanken Pim voor zijn niet aflatende inzet als bestuurder van D66 voor onze mooie provincie. Gedreven, inspirerend en betrouwbaar gaf hij leiding aan de inrichting van Utrecht. Hij wist altijd waar hij het over had en wist verbinding te leggen tussen partijen. Het was mooi om op een intensieve, vruchtbare  en altijd plezierige wijze met hem samen te werken. Wij wensen hem alle goeds.”