Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 24 januari 2019

Verkiezingsprogramma D66 Utrecht legt nadruk op energie en wonen

Lijsttrekker Marc de Droog overhandigde vandaag het verkiezingsprogramma van D66 in de provincie Utrecht aan René Pie. Deze is betrokken bij twee bewoners collectieven die willen verduurzamen. Ook is Pie initiatiefnemer van Klimaatmissie Nederland. Dit samenwerkingsverband organiseert en realiseert aardgasloze totaaloplossingen voor huiseigenaren waarbij bestaande huizen comfortabeler, gezonder en energiezuinig worden.

Het verkiezingsprogramma van de democraten ziet voor de komende vier jaar een belangrijke rol van de provincie in de bouw van nieuwe woningen, maar ook voor het verduurzamen van de bestaande huizen.

‘De betrokkenheid van bewoners is van doorslaggevend belang’, zegt Marc de Droog. ‘Daarom wilden we een vertegenwoordiger van één van de Utrechtse collectieven het verkiezingsprogramma aanbieden. Alleen als overheid, bedrijfsleven, huurders en woningeigenaren samenwerken, kan de energietransitie een succes worden. Hetzelfde geldt voor plannen om voor meer woningen te zorgen en meer capaciteit op de weg en in het OV.’

Utrecht is een populaire provincie en dat biedt volgens het programma kansen, maar ook specifieke uitdagingen. Hoe zorgen we dat het mooie Utrechtse landschap in tact blijft, maar vinden we ook ruimte voor de opwek van energie? Kunnen we voorrang geven aan de fiets, zodat deze voor meer mensen een alternatief wordt voor de file?

D66 wil in de provincie Utrecht werk maken van grootschalige opwek van energie, waarbij een deel van de opbrengst terecht moet komen bij mensen in de omgeving. Een energiecoöperatie, zoals René Pie in Amersfoort en Eemnes heeft opgezet, is een manier om hiervoor te zorgen.

Naast zijn betrokkenheid bij Klimaatmissie Nederland en de energiecoöperaties is Pie ook betrokken bij een initiatief waarmee bewoners en deelnemende bedrijven niet alleen stroom aan elkaar kunnen verkopen, maar ook energie kunnen opslaan in elektrische deelauto’s. Dit initiatief heeft inmiddels subsidie gekregen uit Brussel en van de rijksoverheid. Pie: ‘Je kunt met elkaar blijven praten over wat er moet gebeuren, maar soms is het ook gewoon tijd om aan de slag te gaan, al weet je nog niet alles en loop je risico’s. Het is goed als de overheid inspeelt op initiatieven vanuit de mensen zelf.’