Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 18 december 2018

D66 initieert provinciaal bomenfonds

In de vergadering van 17 december heeft D66 een motie ingediend om een bomenfonds op te richten. Met dit fonds worden bomen niet alleen 1 op 1 herplant, maar wordt het groen in onze provincie extra versterkt.

Bomenfonds

De discussie over het kappen van bomen keert geregeld terug in provinciale staten in verschillende dossiers. In het bomenfonds wordt bijgehouden hoeveel bomen gekapt zijn en waar en daarmee hoeveel bomen herplant moeten worden.  bomen. Ook wordt bijgehouden wat de kap en herplant van bomen doet met de CO2-footprint van de provincie.  De groene partners van de provincie, zoals Utrechts Landschap, NMU, Natuurmonumenten worden betrokken in het overleg waar herplanting van bomen plaats moet vinden in de provincie.

De financiering voor het bomenfonds wordt gezocht in het projectbudget.  Dat is een budget wat beschikbaar is voor uitvoering van provinciale projecten met bomenkap en activiteiten met een negatief CO2-saldo.

CO2

Het bomenfonds past bij de ambitie van de provincie om CO2-neutraal te worden. Daarnaast zorgen bomen voor opname van CO2; een derde van de toename van CO2 in de atmosfeer wordt veroorzaakt door ontbossing. De provincie heeft herplant opgenomen in wettelijke kaders. Deze plicht wordt op dit moment echter niet integraal behandeld.

Groen in de provincie

De Provincie Utrecht heeft een netwerk van groene partners die zicht hebben op de beste ontwikkeling van groen in de provincie. Ook heeft de provincie ambities voor de ontwikkeling van groene contouren. Dit zijn zogenaamde bufferzones voor het Natuurnetwerk Nederland die, eenmaal ingericht, worden toegevoegd aan het Natuurnetwerk Nederland (tot 2013 bekend als de ecologische hoofdstructuur van Nederland).

De motie is met ruime meerderheid van stemmen aangenomen.

Afbeelding:Kaapse Bossen Uitzichttoren Boomtoppen, door: HenkvD, CC BY 3.0.