Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 11 november 2018

Extra geld voor beheer en onderhoud van recreatieterreinen

Op 5 november debatteerde Provinciale Statenvergadering onder andere over de begroting 2019. D66 diende samen met PvdA, GroenLinks en SP een motie in om meer budget vrij te maken voor het beheer en onderhoud van recreatieterreinen. Recreatieve gebieden zijn belangrijk voor een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving.

Recreatievoorzieningen

De provincie en gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een goed aanbod van recreatieve voorzieningen, die toegankelijk zijn voor iedereen. Dit vraag om een adequate structurele bekostiging, zowel voor de verdere ontwikkeling als voor het beheer van deze recreatieve voorzieningen. Het aan de markt overlaten van recreatieve voorzieningen kan nadelige gevolgen hebben voor de vrije toegang en voor de natuurkwaliteit.

Begroting 2019

Statenlid Annemiek Dercksen: ‘In de begroting voor 2019 zijn budgetten opgenomen voor recreatie, maar structureel is er onvoldoende dekking voor het beheer van bestaande recreatieterreinen en het ontwikkelen van nieuwe recreatiegebieden. Daarom is het van belang om hier aandacht voor te vragen en middelen te reserveren.’

Provincie en gemeenten

De motie beoogt dat provincie met gemeenten een samenwerkingsagenda recreatieve voorzieningen opstelt. De ambitie is dat provincie en gemeenten ook samen financieel bijdragen om te zorgen voor voldoende aanbod en brede toegankelijkheid van recreatieterreinen. Uiterlijk in de voorjaarsnota 2019 komt de provincie met een voorstel voor een ruimere structurele bijdrage.

De motie is met grote meerderheid van stemmen aangenomen.

Afbeelding: Zicht op het water, gezien vanaf het land – Maarssen, door: Thea van den Heuvel, , CC BY 4.0.