Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 5 november 2018

Bijdrage D66 begroting 2019

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 5 november stond onder andere de begroting 2019 op de agenda. Fractievoorzitter Niels Hoefnagels heeft in zijn bijdrage vooruit gekeken naar de komende periode en terug gekeken op de afgelopen jaren.

Die afgelopen jaren hebben ons veel gebracht van waar D66 in 2015 de verkiezingen mee in is gegaan.

  • Meer banen, lage lasten, beter onderwijs.
  • Ruimte voor de fiets, meer binnenstedelijke woningbouw.
  • Meer aandacht voor energiebesparing en energietransitie.
  • Leefbaarheid, natuurinclusieve landbouw en een inclusieve samenleving.

Lees hieronder de samenvatting of lees hier de hele inbreng van D66.

Werken

De Provincie Utrecht behoort tot de top van de economische regio’s van Europa en heeft een zeer sterke kenniseconomie. De banenmotor in deze regio draait op volle toeren. Het economisch tij helpt ons daarbij, maar wat D66 betreft mag de inzet van de provincie de afgelopen 8 jaar niet onderschat worden.

Wonen

De inzet op woningbouw betaalt zich uit: er worden nu 7000 woningen per jaar gebouwd. Zo ongeveer een verdubbeling ten opzichte van de afgelopen 15 jaar. Veel mensen willen in onze mooie provincie wonen, de druk op de woningmarkt blijft hoog. In de komende periode moeten we besluiten nemen over waar de groei mogelijk wordt gemaakt. Wat voor D66 duidelijk is, is dat nieuwe woningen goed bereikbaar moeten zijn met het OV, en dat je op de fiets snel en comfortabel naar werk, school en stad moet kunnen.

Mobiliteit

D66 is blij met de grote extra inzet op regionale fietspaden, ook als die wellicht gemeentelijk zijn. Met het actieplan fiets zijn tientallen fietspaden verbeterd en aangelegd. En we zien uit naar de uitwerking van het fietspad van de toekomst. Bij grote projecten rond provinciale wegen wordt goed ingezet op de omgeving: extra geld voor verdiepte liggingen bij Veenendaal Oost en Utrecht Overvecht.

Energietransitie

De aandacht voor energietransitie betaalt zich ook uit. Het opstarten kostte tijd, maar bijvoorbeeld het energiefonds, de inzet op geothermie en de inzet op energiebesparing in de gebouwde omgeving, zijn veelbelovend.

Als Nederlanders hebben we eeuwenlang ons landschap vormgegeven om oplossingen te bieden aan de uitdagingen die we gedurende die tijd kenden. Ook de energietransitie zal leiden tot nieuwe vormgeving. Wat D66 betreft heeft de provincie daar een heel belangrijke rol te vervullen. Het opstellen van regionale energiestrategieën in samenwerking met gemeenten en waterschappen, is een eerste stap.

Inclusieve samenleving

D66 is trots dat de Utrechtse Staten zich opener en inclusiever opstellen. Niels Hoefnagels: ‘We zijn regenboogprovincie, Artikel 1 hangt in de hal, we ontvangen Gasten van de Staten en een inventarisatie is gemaakt bij scholen en hun belangstelling voor een bezoek aan het provinciehuis.’