Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 29 augustus 2018

D66 wil doorlopend snelfietspad van Utrecht tot Arnhem

D66 wil dat er een doorlopende snelfietsroute komt tussen Utrecht en Arnhem. Door het aanleggen van snelfietspaden ontstaan er snelle en veilige trajecten voor fietsers. Dit stimuleert reizigers om nog vaker de (elektrische) fiets te pakken in het woon-werkverkeer.

Utrecht – Wageningen – Arnhem

De snelfietsroute moet de te ontwikkelen snelfietsroute tussen Utrecht en Wageningen verbinden met de al bestaande snelfietsroute tussen Wageningen en Arnhem. Zo ontstaat er een provinciegrensoverschrijdende snelfietsroute van 70 km tussen Utrecht en Arnhem.

Ruimte voor innovatie

Lijsttrekker Marc de Droog is blij met dit initiatief: ‘Het sluit aan bij het ‘Fietspad van de Toekomst’, waar fiets en innovatie samenkomen.’ De provincie Utrecht besloot op 12 juli het fietspad langs de N225 tussen de steden Utrecht en Wageningen tot Fietspad van de Toekomst’ te maken. Dit fietspad wordt een experimenteerruimte met als doel innovaties voor fietsverkeer sneller in de praktijk te kunnen brengen en inwoners mee te laten profiteren van de nieuwste ontwikkelingen.

De Gelderse Statenfractie is op haar beurt enthousiast over het initiatief van de provincie Utrecht voor het aanleggen van de snelfietsroute tussen Utrecht en Wageningen. D66 Statenlid Rita Braam – van Valkengoed uit Gelderland: ‘We sluiten ons er ook heel graag bij aan. Letterlijk, door de Utrechtse snelfietsroute te verbinden aan het Nederrijnpad, een al bestaande Gelderse snelfietsroute. Het Utrechtse snelfietspad eindigt aan de westzijde van Wageningen. Het Nederrijnpad start aan de oostzijde van Wageningen. Als we een klein stuk van maximaal vijf kilometer rondom Wageningen als snelfietsroute inrichten, verbinden we de twee aan elkaar. Zo ontstaat er een doorlopende snelfietsroute van Utrecht tot Arnhem, een traject van bijna 70 kilometer.’