Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 juli 2018

Openlucht proeftuin voor de fiets; Fietspad van de Toekomst

Een motie van D66, VVD, ChristenUnie en CDA om het fietspad langs de N225 tussen de steden Utrecht en Wageningen tot ‘Fietspad van de Toekomst’ te maken is aangenomen tijdens de behandeling van het mobiliteitsprogramma in Provinciale Staten. Het fietspad wordt een experimenteerruimte met als doel innovaties voor fietsverkeer sneller in de praktijk te kunnen brengen en inwoners mee te laten profiteren van de nieuwste ontwikkelingen.

Fietspad van de Toekomst

Marc de Droog, lijsttrekker voor D66 in de Provinciale Staten: “We zien allerlei ontwikkelingen op het gebied van de fiets, zoals ebikes, verschillende vormen van verduurzaming op fietspaden en inpassing van de fiets in kwetsbare gebieden. We zien ook dat het ontbreekt aan experimenteerruimte. Met deze motie maken we het mogelijk om hier nu oplossingen voor te testen, zodat we innovaties ook snel in de praktijk kunnen brengen.”

Private en publieke samenwerking

Langs de N225, tussen de steden Utrecht en Wageningen via de gemeenten Zeist, Utrechtse Heuvelrug en Rhenen zijn diverse instituten en organisaties gevestigd die zich interesseren voor mobiliteit en duurzaamheid. Marc de Droog: “De wijze van verlichting, gebruik van duurzame materialen, schuilplaatsen voor regen en snelle laadpalen zijn voorbeelden van concrete innovaties die we met deze instituten op de N225 zouden kunnen uitproberen. Natuurlijk met oog voor participatie van inwoners uit de omgeving van het fietspad.”

Woon – werkverkeer

Het Rijk, provincies en gemeenten werken aan duurzaamheid en klimaatneutraliteit, ook op het gebied van mobiliteit. Mathijs Sienot, D66 Tweede Kamerlid: “D66 wil 200.000 forenzen uit de auto in de fiets krijgen. Er komen steeds nieuwe soorten fietsen, grote, kleine en snelle. Daarnaast vindt D66 veilig fietsen heel belangrijk. Daarom is het belangrijk dat er nu ook een fietspad komt waarbij we kunnen leren hoe we fietsen veiliger en comfortabeler kunnen maken.” Het kabinet trekt 100 miljoen uit voor het versnellen van fietsroutes en het innoveren en vergroten van stallingsmogelijkheden.

Het ‘Fietspad van de Toekomst’ kent zijn oorsprong in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.  Op initiatief van Erwin Kamps (D66) nam de gemeenteraad daar op 16 maart 2017 een motie aan om het fietspad van de toekomst te ontwikkelen langs de kennis-as Utrecht – Wageningen.

De motie is unaniem aangenomen.