Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 juli 2018

Provincie Utrecht wordt Regenboogprovincie!

De provincie Utrecht wordt de 11e Regenboogprovincie van Nederland! Op maandag 9 juli werd een motie van GroenLinks, D66, 50PLUS, PvdD, SP en PvdA aangenomen, waarmee de provincie zich aansluit bij het netwerk van Regenboogprovincies.

“Het aannemen van deze motie is een steun in de rug voor LHBTI’ers in de provincie Utrecht! Hoewel Nederland internationaal gezien voorop loopt als het gaat om sociale acceptatie van homoseksualiteit en transgenders is de acceptatie op lokaal niveau nog altijd verschillend,” aldus de indieners van de motie.

Intolerantie

LHBTI’ers krijgen nog steeds te maken met intolerantie in de vorm van pesterijen, discriminatie en dreigen met geweld. Dit zorgt voor gevoelens van psychische en sociale onveiligheid bij veel LHBTI’ers en maakt dat zij op school, op straat, op het werk, in de zorg, bij de sport en in hun eigen sociale kring niet (meer) durven uitkomen voor hun identiteit.

Uit recent onderzoek blijkt dat 1 op de 3 mensen aanstoot neemt aan 2 zoenende mannen, 1 op de 5 aan 2 zoenende vrouwen en 1 op de 5 scholieren geeft aan dat je tegen niemand op school kunt vertellen dat je LHBTI-er bent.

Regenboogprovincie

De indieners van de motie vinden het onacceptabel dat het nog steeds zo kan zijn dat LHBTI’ers zich niet veilig voelen om zichzelf te zijn.

Statenlid Ayla Schneiders: ‘We willen een positieve impuls geven aan de sociale acceptatie door te erkennen dat we er qua tolerantie en acceptatie van de groep LHBTI-ers nog niet zijn en dat dit proces blijvend aandacht behoeft. Er zijn nog genoeg incidenten en aanleidingen om te constateren dat acceptatie van deze groep nog lang niet vanzelfsprekend is.

De motie vraagt het college van GS om zich aan te sluiten bij het netwerk van Regenboogprovincies en om gemeenten in de provincie Utrecht te stimuleren zich aan te sluiten bij het landelijke project ‘Regenboogsteden’. Ook vraagt de motie om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI’ers te bevorderen en samen met het COC en Artikel 1 Midden-Nederland te kijken naar de aard en omvang van discriminatie richting LHBTI’ers in de provincie Utrecht en dit te blijven monitoren.

De motie werd met ruime meerderheid aangenomen!