Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 23 juni 2018

Top66 bijeenkomst

Donderdag 28 juni organiseert de programmacommissie de volgende stap naar een top

D66-verkiezingsprogramma voor provinciale staten 2019!

Betrokken leden, politieke vertegenwoordigers, deelnemers aan schrijfgroepen, Statenleden en kandidaten zijn van harte welkom (let op: graag aanmelden, zie onderaan dit bericht).

Het verkiezingsprogramma

De programmacommissie voor de provinciale statenverkiezingen is al vroeg begonnen. Een
tiental leden heeft zich ten doel gesteld om een compact programma te maken. Dit programma is specifiek waar het kan, maar omvat ook ruimte voor concrete invullingen door de toekomstige fractie in de staten.

Thematische werkgroepen

Op dit moment zijn de volgende thematische werkgroepen gevormd en actief:
– Krimp en fusie (leefbaarheid)
– Werk en ontspanning (economie en recreatie)
– Duurzaamheid en energie
– Rijden en reizen (mobiliteit)
– Wonen en natuur
– Financiën en bestuur

De werkgroepen hebben zich op basis van het programma van vier jaar geleden, bereikte
doelen, landelijke thema’s en regionale werksessies een beeld gevormd van de belangrijkste
onderwerpen. Deze zijn verwoord in een aantal stellingen.

Top66 bijeenkomst

De programmacommissie nodigt alle aanwezigen uit om met de stellingen aan de slag te gaan. Tijdens de Top66 bijeenkomst gaat de programmacommissie peilen welke stellingen (en daaraan gekoppelde onderwerpen) breed gedeeld worden. Na een korte pauze zullen de tien belangrijkste stellingen verder uitgediept worden.

Vanaf 19:30 kun je je melden in de hal van het Provinciehuis.

We starten om 20.00u. Aanmelden via marijkevanbeukering@gmail.com