Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 21 maart 2018

D66 omarmt onderzoek naar Uithoflijn

De aanleg van de Uithoflijn is van groot belang om de regio Utrecht bereikbaar te houden. De regio Utrecht is het centrum van onze sterke economische topregio, en zal ook komende decennia een sterke groei doormaken. Om de groei binnen de stedelijke regio Utrecht de komende jaren op een gezonde manier mogelijk te maken is intensief gebruik van fiets en OV van het grootste belang.

De afgelopen maanden is duidelijk geworden dat door meerdere redenen de Uithoflijn later zal gaan rijden. Bovendien zal het project vele tientallen miljoenen duurder worden. Hier zijn al verschillende debatten over gevoerd de afgelopen weken.

D66 is en blijft groot voorstander van de aanleg van de Uithoflijn. Wij verwachten dat komende jaren soortgelijke projecten in de regio uitgevoerd moeten worden. De provincie zal moeten blijven leren van de projecten die zij uitvoert.

Onafhankelijk onderzoek

De Gemeenteraad heeft besloten om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de aansturing van het project Uithoflijn. Het lijkt D66 vanzelfsprekend dat dit onderzoek een gezamenlijk onderzoek wordt van de gemeente en de provincie. De motie die D66 hierover mede heeft ingediend is unaniem aangenomen.

En nu vooruit…

We moeten echter ook vooruit. De Uithoflijn moet door. D66 wil niet dat het onderzoek verdere vertraging oplevert voor de uitvoering. Fractievoorzitter Niels Hoefnagels: ‘We hebben er alle vertrouwen in dat het de provincie en gemeente zal lukken om het project tot een goed einde te brengen. De resultaten van het onderzoek zullen daar hopelijk alleen maar bij helpen. Maar we kunnen niet wachten tot het is voltooid. Als er acties zijn die we nu kunnen inzetten, dan moeten we dat ook nú doen. Dat zijn we aan de inwoners van deze provincie verplicht.’