Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 21 februari 2018

Krediet voor de Uithoflijn verstrekt

Op 19 februari heeft Provinciale Staten ingestemd met het Statenvoorstel om extra krediet te verlenen om de Uithoflijn te realiseren.

De reiziger

In het debat benadrukte Statenlid Ayla Schneiders het belang van de reiziger en de alternatieven voor de reiziger: ‘Enkel inzetten op de huidige verbinding van Utrecht Centraal naar Utrecht Science Park is overduidelijk niet afdoende. Kan de gedeputeerde toezeggen te zullen kijken naar andere en innovatieve mogelijkheden, om de druk op het vervoer van en naar het Utrecht Science Park de komende twee jaar te verlichten?’

De Uithoflijn is de verbinding die nodig is tussen het Utrecht Science Park en onze sterke regio. Mensen die zorg behoeven, medewerkers van het UMC, wetenschappers, studenten en nog vele anderen reizen dagelijks van en naar dit gebied wat van groot belang is voor de gehele provincie.

De gedeputeerde heeft toegezegd om hierover met diverse betrokkenen partijen in gesprek te gaan.

Mobiliteitsvisie

Daarnaast haalde het Statenlid de impact aan die het project heeft op de bereikbaarheidsproblematiek en daarmee de leefbaarheid in de gehele regio. Ook uitte zij haar zorgen over de gevolgen voor de investeringen op het gebied van fietsmobiliteit en OV. Op dit moment werkt de provincie aan een hernieuwde mobiliteitsvisie. Wat D66 betreft wordt ingezet op een helder proces waarbij alle gemeenten een serieuze rol hebben bij het uitwerken van de verdere mobiliteitsplannen.

Transparantie

Ook wil D66 graag beter meegenomen worden in de planning en uitvoering van het project. Wat D66 betreft staat hierbij transparantie en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht centraal.

D66 zal de verdere ontwikkelingen omtrent de Uithoflijn nauwlettend volgen.

 

Afbeelding: U-OV tram 6001, door: Jan Oosterhuis, CC BY-SA 3.0.