Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 15 februari 2018

Fraude met kalveren

Begin februari werd bekend dat bij 2100 melkveebedrijven onregelmatigheden zijn geconstateerd in de administratie. Deze bedrijven mogen van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) geen dieren meer aan of afvoeren tot de administratie op orde is gebracht.

Het gaat om fraude doordat meerdere pasgeboren kalfjes worden toegeschreven aan één koe. Die heeft daardoor volgens de administratie een meerling gekregen. Het voordeel hiervan is dat andere koeien binnen het bedrijf geregistreerd blijven staan als vaars, een koe die nog niet heeft gekalfd en daardoor geen melk geeft. De boer kan hierdoor meer koeien houden dan is toegestaan, want vaarzen (jonge koeien) tellen maar als halve eenheid mee in de regels voor fosfaatreductie.

In Nederland zijn in totaal ongeveer 18.000 melkveehouders.[1] Dit betekent dat bij bijna 12 procent van de melkveebedrijven onregelmatigheden geconstateerd zijn door de NVWA. Het overgrote deel van de onregelmatigheden zal onterecht zijn, maar wie zich hieraan schuldig maakt is moeilijker te vertrouwen.

Schriftelijke vragen

Namens D66 heeft Statenlid Hans Boerkamp schriftelijke vragen gesteld over de situatie in de provincie Utrecht. Om hoeveel bedrijven in de provincie Utrecht en eventueel aangrenzende gemeenten gaat dit onderzoek naar kalverenfraude? Heeft de provincie inzicht om welke bedrijven het gaat, of kan zij hier inzicht in krijgen?

D66 stelt dat als partijen aantoonbaar hebben gefraudeerd dit het vertrouwen beschaamd in een eventuele samenwerking in het landelijk gebied en vraagt hierop een reactie van de gedeputeerde. Statenlid Hans Boerkamp: “Kun je er nog op vertrouwen dat subsidiegeld voor versterking van het landelijk gebied verantwoord wordt ingezet of kun je het ondervangen door er strakker op te zitten?”

Tevens wil D66 weten of provinciale subsidieregelingen een mogelijkheid bevatten om aanvragen af te wijzen op basis van (eerdere) fraude. Vindt de gedeputeerde dat de provincie in beginsel niet moet samenwerken met bedrijven die zijn veroordeeld voor fraude? Zouden lopende aanvragen moeten worden opgeschort gedurende een onderzoek? En moeten adviseurs die mogelijk een rol hebben gespeeld van samenwerking worden uitgesloten?

Landbouwvisie

Op dit moment wordt in de provincie Utrecht gewerkt aan de landbouwvisie. Volgens D66 is de kalverenfraude – net als de recente berichten over mestfraude – een symptoom dat het gevolg is van een zware administratieve rompslomp die samenhangt met een vastlopend productiesysteem. Volgens D66 is het daarom essentieel dat we ernaar streven om het belang van de boer en de natuur gelijk trekken door zoveel mogelijk kringlopen te sluiten. Daarom tenslotte de vraag of deze recente ontwikkelingen aanleiding vormen om de landbouwvisie nog verder toe te spitsen op dit punt? Zo nee, waarom niet?

De vragen zijn in behandeling genomen.

 

[1] CBS, https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/18/grotere-melkveebedrijven-en-meer-melk