Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 februari 2018

Uithoflijn gaat er komen, maar niet zonder een stevig debat

De afgelopen week werd duidelijk dat de Uithoflijn in 2019 gaat rijden, ruim een jaar later dan gepland en dat brengt een kostenplaatje van 84 miljoen mee voor de Gemeente Utrecht en Provincie Utrecht. In de Utrechtse Statenfractie is hier veel gesproken, Statenlid Ayla Schneiders: ‘De Uithoflijn is een doordenderend dossier, met een vertraagde tram.’

Stevig debat

De huidige situatie vraagt om een stevig debat. D66 wil graag van de gedeputeerde weten of de extra kosten en vertraging niet al eerder te voorzien zouden zijn. Daarnaast wil D66 inzicht in de status van het verbetervoorstel en hoe deze zich verhoudt tot het onderzoeksrapport wat afgelopen vrijdag openbaar is gemaakt.

De reiziger

De groeiende stroom reizigers naar het Utrecht Science Park vraagt om innovatieve alternatieven. Statenlid Ayla Schneiders: ‘Naast pendeldiensten en extra treinen tussen Vaartsche Rijn en Utrecht Centraal valt ook te denken aan extra huur of ov-fietsen voor 1 euro. En we kunnen in overleg met onderwijsinstellingen over de drukte op piekmomenten. Het zou mooi zijn om dit samen met de gemeente op te pakken.’

Daarnaast is het van belang om het werk te continueren, het extra geld moet er komen. De Uithoflijn is de verbinding die nodig is tussen het Utrecht Science Park en onze sterke regio. Mensen die zorg behoeven, medewerkers van het UMC, wetenschappers, studenten en nog vele anderen reizen dagelijks van en naar dit gebied wat van groot belang is voor de gehele provincie.

Extra Statenvergadering

Het debat moet wel gevoerd worden. Zodat we vertrouwen krijgen in de voorliggende planning, de verbetervoorstellen en de invulling daarvan. Want D66 heeft hier op dit moment nog een heel aantal vragen over.

Donderdag 8 februari debatteert de Utrechtse raad over de Uithoflijn. Op maandag 12 februari is een  commissievergadering ingelast over de Uithoflijn. ’s Avonds is een extra Statenvergadering ingelast waarin het besluit voorligt voor de benodigde 59 miljoen.

 

Afbeelding: U-OV tram 6001, door: Jan Oosterhuis, CC BY-SA 3.0.