Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 6 februari 2018

Een provinciale Retailvisie met ruimte voor flexibiliteit

Op 5 februari heeft Provinciale Staten de retailvisie vastgesteld. Deze retailvisie, welke een beeld schetst van de detailhandelsstructuur in de provincie Utrecht, is de afgelopen maanden opgesteld in nauwe samenwerking met alle Utrechtse gemeenten.

Leegstand en detailhandel

Ook in de provincie Utrecht zijn de gevolgen van de crisis van de afgelopen jaren zichtbaar. Verschillende winkelketens en zelfstandigen (voornamelijk non-food) hebben de deuren moeten sluiten en leegstaande panden ontsieren binnensteden en winkelcentra. Het leegstandspercentage in de provincie Utrecht is momenteel gemiddeld 7% ten opzichte van landelijk gemiddeld ruim 10%.[1]

Vraagstukken rond leegstand van detailhandel zijn complex. Diverse aspecten, zoals het functioneren van bestaande winkelgebieden, het voorzieningenniveau, ruimte voor ondernemerschap en werkgelegenheid spelen een rol. Ook zijn er diverse betrokken partijen, waaronder gemeenten, ontwikkelaars, beleggers en de sector zelf.

Maatwerk en flexibiliteit

D66 vindt het belangrijk dat alle gemeenten, ook kleinere kernen, een toekomstbestendige detailhandelstructuur kunnen uitwerken. Daarom diende Statenlid Hayat Chidi namens D66, mede ondertekend door VVD en PvdA, de motie ‘maatwerk en flexibiliteit in retail: werk aan de winkel’ in. Hiermee wil D66 experimenteerruimte en ruimte voor de eigenheid van gemeente geven op het gebied van detailhandel binnen bestaande regelgeving. De  motie is met een ruime meerderheid aangenomen.

Uiteindelijk is het doel om te komen tot een duurzame detailhandel structuur, met een verantwoorde omvang van de fysieke retailstructuur, waarbij recht wordt gedaan aan het gewenste voorzieningenniveau. De retailvisie is met algemene stemmen aanvaard.

 

[1] Compendium voor de leefomgeving: http://www.clo.nl/indicatoren/nl2151-leegstand-winkels (6 sept. 2017)