Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 30 januari 2018

Statenlid Hayat Chidi stelt vragen over woningbouw

De druk op de woningmarkt in de provincie Utrecht is hoog. Op 22 januari jl. verscheen in de Telegraaf een artikel waarin wordt aangegeven dat de bouw van sociale huurwoningen stokt:

‘Gemeentelijke grondbedrijven vragen te veel voor hun grond en politiek worden corporaties vaak tegengewerkt.’ Woningcorporaties hebben moeite om grond te verwerven voor sociale huur en kunnen hun nieuwbouwplannen nauwelijks verwezenlijken. Daarin wordt ook uitdrukkelijk naar de situatie binnen de provincie Utrecht verwezen, waar meer dan de helft van de geplande bouwplannen om deze reden als zacht wordt bestempeld.

De bevoegdheden en mogelijkheden van de provincie op het vlak van wonen zijn beperkt, maar in de rol van verbinder en aanjager zou de provincie wel degelijk van betekenis kunnen zijn. Statenlid Hayat Chidi: ‘Het is fijn wonen in onze provincie, en dat moet voor iedereen en ieders portemonnee blijven de komende jaren!’ Daarom vraagt Chidi het college van Gedeputeerde Staten of zij het artikel kennen en zich herkennen in de geschetste problematiek en de omvang ervan.

Ook wil zij weten of het college bereid is om met gemeenten en andere belanghebbenden in gesprek te gaan om deze problematiek te adresseren en waar mogelijk actief te ondersteunen bij een oplossing. Ten slotte vraagt zij welke andere mogelijkheden ziet het college om deze problematiek aan te pakken.

De vragen zijn in behandeling genomen.