Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 15 december 2017

Statenleden Marc de Droog en Philip Overkleeft stellen vragen over aanrijdingen met dieren

Afgelopen week presenteerde het Verbond van Verzekeraars haar jaarlijkse risicomonitor verkeer. Uit deze gegevens blijkt dat het aantal claims met betrekking tot aanrijdingen met dieren sinds 2014 sterk toeneemt, landelijk van 5750 in 2014 tot 7799 in 2016. Te verwachten is dat het aantal daadwerkelijke aanrijdingen ook is toegenomen. In de provincie Utrecht betrof het over de periode 2013-2016  1136 aanrijdingen.

Statenlid Marc de Droog geeft aan dat de monitor een bescheiden beeld geeft van de aanrijdingen. Het gaat hier immers alleen om aanrijdingen waarvan de schade is gemeld bij de verzekeraar. Het zal dan vooral gaan om grotere dieren en dan nog alleen die gevallen waar de schade voldoende was om het te melden. Bovendien meldt niet iedereen schade, vanwege het eigen risico en de no-claim.

Programma oversteekbaarheid fauna

D66 hecht aan de veiligheid van zowel mens als dier. Recent is het programma ‘oversteekbaarheid fauna’ besproken in de Commissie Milieu, Mobiliteit en Economie (MME). Dit programma, waarin een aantal concrete oplossingen is opgenomen, loopt nog tot 2028.

Statenleden Marc de Droog en Philip Overkleeft vinden de cijfers van het Verbond van Verzekeraars hoog en willen hier aandacht voor vragen.

Schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten

Naar aanleiding van de gepresenteerde cijfers hebben Marc de Droog en Philip Overkleeft schriftelijke vragen gesteld aan de gedeputeerde die verantwoordelijk is voor verkeer. Ten eerste geeft de monitor geen inzicht in de aanrijdingen per jaar per provincie. Bovendien willen zij weten of de landelijke trend van toename van het aantal aanrijdingen ook van toepassing op de provincie Utrecht. Zij vragen daarbij om nadere informatie over de aanrijdingen in jaren, locaties/wegen en diersoorten. Het zou mooi zijn als die informatie ook jaarlijks beschikbaar zou zijn, gelijktijdig met andere informatie over verkeersongevallen. Ook willen Overkleeft en De Droog weten of een nadere prioritering en versnelling aangebracht kan worden in het programma ‘oversteekbaarheid fauna’. Tenslotte willen zij van de gedeputeerde weten of zij met andere provincies samen tot een programma kan komen om het aantal aanrijdingen met dieren te verlagen.

De vragen zijn in behandeling genomen.

Zie: https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/risicomonitor-verkeer-2017

Zie: https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/risicomonitor-verkeer-2017