Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 5 december 2017

D66 bezoekt Vijfheerenlanden

Statenlid Hans Boerkamp ging onlangs samen met Christa Hendriksen – fractievoorzitter D66 Vianen – de boer op in de gemeente Zederik (nu in Zuid-Holland). Deze gemeente wordt namelijk per 1 januari 2019 onderdeel van de gemeente Vijfheerenlanden door een fusie met Leerdam en Vianen. Deze nieuwe gemeente komt in de provincie Utrecht te liggen.

Een varkenshouderij en een melkveehouderij in de aanstaande gemeente Vijfheerenlanden werden aangedaan. Naast de veeteelt kwam natuurlijk ook de gemeentelijke herindeling aan bod, of eigenlijk de uiteindelijke provinciekeuze (Utrecht of Zuid-Holland).

De varkensboer net buiten Meerkerk lichtte zijn werkwijze toe en leidde ons rond op zijn bedrijf. Hij houdt ongeveer 900 vleesvarkens en heeft hiermee een bedrijf van bescheiden omvang. Daarnaast heeft hij nog een baan voor 3 dagen per week. De varkens leven conform de standaard ‘Beter Leven’ met 1 ster.  Een gemiddeld bedrijf houdt rond de 2000-2500 varkens, maar er zijn al veel grotere bedrijven die tot wel 10.000 varkens houden.

Verderop aan de andere kant van Meerkerk heeft de melkveehouder een gezinsbedrijf met ongeveer 80 koeien. Het bedrijf is langzamerhand uitgebouwd. Op dit moment is verder uitbreiden lastig, ook met het oog op fosfaatrechten. Daardoor moest ook in dit bedrijf koeien worden weggedaan, waarbij vooral jongvee is weggedaan voor de telling.

De melkveehouder, tevens de lokale voorzitter van LTO Nederland, uit zijn zorgen over de overgang naar de provincie Utrecht. Het is een aaneengesloten gebied met de Alblasserwaard qua cultuur, landschap enz. Niet het ontstaan van de nieuwe gemeente, maar door de overgang naar een andere provincie wordt dat nu doorsneden. Hij laat ons een aantal opmerkelijke nieuwe provinciegrenzen dwars door het land zien. De fysieke grens van de Lek en Merwede verdwijnt.

Nu het gebied straks met twee provincies te maken krijgt moet goed worden gekeken naar mogelijke afstemming en samenwerking. De angst bestaat dat alles voortaan dubbelop gedaan moet worden. Christa Hendriksen wijst erop dat wordt getracht daar rekening mee te houden. Wat betreft de nieuwe landbouwvisie voorzien we aan alle kanten verschillen langs de provinciegrenzen, maar dat deze zeker nu extra aandacht verdient.

 

 

Thema

Natuur, landbouw en water

D66 vindt dat agrarische ondernemers de ruimte moeten krijgen om hun bijdrage te leveren aan de economische ontwikkeling, landschappelijke kwaliteit, natuur en biodiversiteit van het platteland. De agrarische activiteiten moeten passen bij het karakter van het gebied, innovatief en zonder overlast voor omwonenden.

D66 wil natuur versterken en heeft oog voor water in al zijn facetten (kwaliteit, kwantiteit en veiligheid).

Lees meer