Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 6 november 2017

Extra financiële middelen Noordelijke Randweg Utrecht

Op 6 november heeft D66 een motie ingediend om negen miljoen euro beschikbaar te stellen voor de Noordelijke Randweg Utrecht. De motie is unaniem aangenomen.

Verdiepte ligging

De Noordelijke Randweg Utrecht wordt opgewaardeerd tot een autoweg met ongelijkvloerse kruisingen. In 2014 zijn afspraken gemaakt met het Rijk en de gemeente Utrecht om minimaal één van de drie ongelijkvloerse kruisingen verdiept aan te leggen. De inwoners van de stad Utrecht hebben gevraagd om alle drie de kruispunten verdiept aan te leggen, om zowel de leefbaarheid als de ruimtelijke inpassing te vergroten. De stad Utrecht heeft extra budget gereserveerd en de provincie en het Rijk gevraagd om ook een bijdrage te leveren.

Extra financiële middelen

In het zojuist afgesloten Regeerakkoord staan de complexe mobiliteitsuitdagingen van de regio Utrecht, zoals de Noordelijke Randweg, nadrukkelijk genoemd. Wat D66 betreft is nu hét moment om te bewegen en extra financiële middelen beschikbaar te stellen. Het is van het grootste belang dat we als provincie en stad schouder aan schouder gaan staan, om zoveel mogelijk middelen naar onze regio te laten vloeien. Zo stralen we uit naar Den Haag dat wij, de provincie Utrecht, volledig achter de stad Utrecht staan. En dat de stad bij het volgende project zij aan zij met de provincie staat, om extra middelen te genereren voor andere projecten.

De Noordelijke Randweg Utrecht is een van de diverse mobiliteitsknelpunten, ook andere delen van de provincie vragen om forse investeringen. D66 blijft de komende jaren scherp kijken naar samenwerkingsmogelijkheden bij het oplossen hiervan.