Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 5 november 2017

Geen medicijnresten in ons water

Zuiver water: hoe bijzonder is dat?

Op 6 november dient D66 in de Provinciale Staten Utrecht een motie in, om ervoor te zorgen dat er extra wordt gezuiverd. Dat voorkomt dat medicijnresten uiteindelijk in ons drinkwater terecht komen.

Medicijnresten

D66 Statenlid Hayat Chidi: ‘Medicijnresten horen niet in water terecht te komen en we moeten bacterieresistentie voor antibiotica door die medicijnresten voorkomen.’ De gevolgen van medicijnresten in het oppervlakte- en grondwater zijn onvoldoende bekend. Hayat Chidi: ‘ Medicijnresten komen in het water terecht, ook omdat wij met z’n allen meer medicijnen zijn gaan gebruiken. Het drinkwater in onze provincie is goed en zuiver, dat is heel bijzonder en dat willen we ook zo houden in de toekomst. Uit onderzoek blijkt dat het probleem door toenemend medicijngebruik alleen maar groter zal worden. Daarom hopen wij als D66 in de provincie Utrecht op brede steun voor onze motie bij de bespreking van de begroting 2018.’

Waterzuivering

Landelijk is er een Ketenaanpak Medicijnresten opgesteld om dit probleem aan te pakken, maar de provincie Utrecht gaat hier versneld werk van maken. Het rioolwater wordt in een aantal trappen gezuiverd in rioolzuiveringsinstallaties. Een extra stap is nodig om medicijnresten uit het water te filteren. De provincie is verantwoordelijk voor zuiver en schoon water omdat zij toezichthouder is op de Waterschappen en onze drinkwaterbelangen op de lange termijn in de gaten houdt.

Plan van aanpak

De motie roept op om een goede analyse te maken van de rioolwaterzuiveringsinstallaties in de provincie Utrecht. Ook moet er een plan van aanpak komen voor de extra zuiveringstap zodat medicijnresten eruit gefilterd gaan worden. Het plan van aanpak moet bij de voorjaarsnota 2018 worden besproken. De provincie gaat ook in gesprek met de Waterschappen naar aanleiding van het plan van aanpak.