Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 oktober 2017

Geitenhouderij in de provincie Utrecht

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 25 september 2017 is gesproken over de mogelijkheid van het instellen van een moratorium voor de geitenhouderij.

D66 maakt zich zorgen over de effecten van de geitenhouderij op de volksgezondheid. Onderzoek toont een verhoogde kans op longontsteking in de omgeving van deze bedrijven. In afwachting van nog lopende onderzoeken naar de effecten zou een tijdelijke stop een optie zijn.  Maar voor een dergelijke zware maatregel wordt ingezet moet de effectiviteit wel duidelijk zijn. Statenlid Hans Boerkamp: ‘Voor D66 is op dit moment nog onvoldoende duidelijk welke ruimte de huidige (ruimtelijke) regelgeving biedt en wat de gevolgen zijn van zo’n moratorium. Daarom heb ik een aantal vragen gesteld, waar ik graag eerst antwoord op heb.’

Omschakeling naar geitenhouderij

Een geitenbedrijf bestaat tegenwoordig al gauw uit zo’n 1000 geiten. Dit is ook terug te zien in de lopende vergunningaanvragen voor omschakeling. D66 vraagt of het aannemelijk is dat een omschakeling naar geitenhouderij van deze omvang op een bestaande (grondgebonden) melkveehouderij past qua bedrijfsvoering. En in hoeverre is het mogelijk om zonder vergunning – al dan niet gedeeltelijk – om te schakelen naar geitenhouderij op een bestaand grondgebonden bedrijf? We moeten symboolpolitiek voorkomen, als er ondanks een moratorium van alles mogelijk blijft in de praktijk.

Effectiviteit van een moratorium

In Gelderland is er in navolging van het verbod in Brabant al een dergelijk moratorium afgekondigd. D66 wil graag weten wat de beslissing van de bovenstaande provincies in de praktijk betekent voor nieuwvestiging, de omschakeling naar geitenhouderij op een bestaand agrarisch bedrijf en de groeiruimte van bestaande geitenhouders. Kan een moratorium ervoor zorgen dat alle omschakeling en nieuwvestiging wordt tegengehouden? Of zijn er situaties waarin met succes een vergunning tot omschakeling kan worden verkregen?

D66 kijkt uit naar de antwoorden.

Afbeelding: Geiten, door: Patricia, CC BY 3.0.