Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 september 2017

Opheffing Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied nabij

Het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied beheert momenteel een aantal belangrijke recreatieterreinen in de regio, waaronder Kwintelooijen en Henschotermeer. De elf Utrechtse gemeenten en de provincie, die samen het recreatieschap vormen, hebben besloten per
1 januari 2018 het schap op te heffen. Het recreatieschap draagt het beheer van haar terreinen daarom over aan andere partijen.

Zorgen rond de opheffing

Het uitgangspunt is dat de recreatieterreinen vrij toegankelijk blijven voor publiek. Statenlid Annemiek Dercksen vraagt zich af in hoeverre de overdracht van de eigendommen, de huur- en pachtovereenkomsten en het noodzakelijke beheer en onderhoud nu geregeld is. Al over 3 maanden is de opheffing namelijk een feit.

Toezegging

Zij heeft daarom in de Statenvergadering van 25 september om informatie over de actuele stand van zaken rond de opheffing van het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied gevraagd. Daarnaast wil zij graag inzicht in de financiële afwikkeling van de opheffing van het recreatieschap. Gedeputeerde Pennarts heeft toegezegd om de Staten op korte termijn bij te praten.