Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 25 september 2017

D66 blij met nieuwe impuls voor bescherming en ontwikkeling van de Utrechtse Heuvelrug.

Afgelopen maandag, 18 september 2017, werd door een delegatie van Provinciale Staten een bezoek gebracht aan landgoed Zuylenstein en het kantoor van Staatsbosbeheer in het Leersumse veld. Voor D66 waren Philip Overkleeft en Annemiek Dercksen van de partij. Belangrijk onderdeel van het werkbezoek was de presentatie van de onlangs vastgestelde ambities voor het Nationaal Park Heuvelrug nieuwe stijl.

De heuvelrug: bron van natuur en cultuur

Het huidige Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug beslaat nu alleen het zuidelijke deel van de Heuvelrug, maar de heuvelrug strekt zich uit van het Gooimeer tot de Grebbeberg. Een nieuw samenwerkingsverband voor de hele Heuvelrug is dan ook de beste manier om dit bijzondere gebied te beschermen en te ontwikkelen. Een groot aantal gebiedspartijen, betrokken vrijwilligers en lokale belangen- en gebruikersgroepen hebben de handen ineengeslagen om dit nieuwe samenwerkingsverband gestalte te geven. Inmiddels hebben zij de hernieuwde ruimtelijke ambities voor de hele heuvelrug in kaart gebracht. Bekijk voor meer achtergrondinformatie de ambitiekaart en de  brochure.

Gebiedsvisie en Uitvoeringsprogramma

Om deze ambities te realiseren wordt momenteel gewerkt aan het uitvoeringsprogramma. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn:

  • verstevigen van de ruimtelijke samenhang
  • versterken van de economische samenhang
  • vergroten van de recreatieve en toeristische waarde
  • vergroten van het gevoel van eigenaarschap
  • vernieuwen van de organisatie van het samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Nationaal Park Heuvelrug in oprichting

Eind 2017/begin 2018 nemen de verschillende organisaties een besluit over deelname aan het samenwerkingsverband Nationaal Park Heuvelrug nieuwe stijl. Dit samenwerkingsverband beoogt een netwerk en platform te zijn dat kansen signaleert en creëert en waar nodig en gewenst centrale onderwerpen en/of projecten trekt.