Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 12 juli 2017

In gesprek met… D66 raadsleden uit Zeist, Soest en Utrechtse Heuvelrug

Eind juni, net voor het zomerreces, ging de D66 Statenfractie eropuit. Op het programma stonden informele gesprekken met D66 raadsleden uit Zeist, Soest-Soesterberg en de Utrechtse Heuvelrug. Tijdens de gesprekken kwamen diverse onderwerpen aan bod waaronder participatie, mobiliteit en duurzaamheid. Ook werden de benen gestrekt. Op de fiets genoten we van de prachtige omgeving bij het Nationaal Militair Museum.

Participatie

Eén van de eerste onderwerpen waarover werd gesproken, is participatie. Participatie is bijzonder actueel en roept uiteenlopende vragen op bij de aanwezigen. Wat is het doel van participatie? Waarop richt je je participatie? Wie zijn de mensen die je niet hoort? Het is een complex onderwerp en eenvoudige antwoorden zijn er niet. Communicatie, verwachtingsmanagement, heldere kaders en representatie zijn belangrijke onderdelen in een participatietraject. Deze onderwerpen werden door verschillende raads- en statenleden benoemd. Eigenlijk vindt iedereen participatie belangrijk, maar hoe je hier invulling aan geeft blijft een lastige opgave.

Mobiliteit

Mobiliteit is een ander onderwerp wat ter sprake kwam. Er werd teruggekeken op het proces van de besluitvorming rond de N226 bij Maarsbergen. Afgelopen voorjaar heeft Provinciale Staten een besluit genomen over de ondertunneling van deze weg. De verschillende perspectieven en de lange aanloop naar het lastige besluit werden besproken. Maar er werd ook vooruitgekeken. Op de tafel werd een wegenkaart van de provincie Utrecht gelegd en knelpunten en mogelijkheden werden met elkaar gedeeld.

Duurzaamheid

Ook werd met elkaar gesproken over duurzaamheid en het toewerken naar klimaat neutrale gemeentes. In Soest is onlangs ingestemd met het vergroenen en ontstenen van tuinen. En gezamenlijk werken de gemeentes Zeist, Soest en de provincie Utrecht aan het ontwikkelen van een nieuwe woonwijk op de voormalige Vliegbasis Soesterberg. Het streven is om te komen tot energieneutrale of energieleverende woningen. In het gesprek gaven de raadsleden aan dat iedere gemeente zelf stappen kan zetten in verduurzaming, maar dat regionale oplossingen ook nodig zijn.

Al met al was het een diverse dag met goede gesprekken. Vanuit de D66 Statenfractie wordt hier met veel plezier op teruggekeken. Later in 2017 gaat de fractie in een ander deel van de provincie in gesprek met D66 raadsleden.