Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 19 mei 2017

Week van Ons Water

Van 12 tot en met 21 mei 2017 is het de Week van Ons Water, over schoon water en gebruik van water in en om je huis.

De provincie Utrecht is samen met het Rijk, waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven verantwoordelijk voor het waterbeheer. Gezamenlijk zorgen zij onder meer voor de waterveiligheid, het voorkómen van wateroverlast en watertekort, schoon grond- en oppervlaktewater en voor voldoende en kwalitatief goed drinkwater. Statenlid Hayat Chidi: ‘Water is de bron voor ons allemaal. Daar moeten we zuinig op zijn. Gelukkig werken alle partijen waaronder de provincie en de waterschappen er aan om ons elke minuut van de dag van zuiver en schoon water te voorzien.’

Water en D66

D66 zet zich op verschillende terreinen in voor water, met aandacht voor zowel het dagelijks gebruik als de recreatieve functie. Zo blijft D66 zich inzetten voor drinkwaterbescherming in het provinciale bodembeleid en is D66 voorstander van interprovinciale en intergemeentelijke aanpak op het terrein van waterbeheer. Op het gebied van recreatie wil D66 dat het water in de provincie Utrecht op zoveel mogelijk plekken schoon genoeg is zodat je hier bij mooi weer in kunt zwemmen. Ook kijkt D66 naar mogelijkheden om met de verschillende vaarwaters in de provincie een netwerk voor vaartoerisme met diverse volwaardige vaarroutes te realiseren.

Op de site www.weekvanonswater.nl kun je informatie vinden over activiteiten bij jou in de buurt. In het najaar (18 t/m 25 oktober 2017) wordt er nog een Week van Ons Water georganiseerd.