Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 9 mei 2017

Statenleden Marc de Droog en Hayat Chidi stellen vragen over lozen van vervuild water

Eind april kwamen diverse nieuwsberichten voorbij over het lozen van vervuild water in de provincie Zuid-Holland door een vestiging van chemiebedrijf Chemours. Drinkwaterbedrijven gaven een waarschuwing af voor de risico’s van chemische lozingen, volgens de drinkwatersector kunnen deze grote risico’s opleveren voor drinkwater.

 

Schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten

Naar aanleiding van de vervuilde lozingen en de risico’s die dit met zich mee brengt hebben D66 Statenleden Marc de Droog en Hayat Chidi een aantal schriftelijke vragen gesteld aan de gedeputeerde die verantwoordelijk is voor drinkwaterveiligheid. Ten eerste of de gedeputeerde kennis heeft genomen van de berichtgeving met betrekking tot Chemours in Zuid-Holland en de waarschuwing van de drinkwaterbedrijven. Naast de kennisname stelt Statenlid Hayat Chidi: ‘We begrijpen dat er bij chemiebedrijf Chemours stoffen geloosd werden in water en lucht waarvan de gezondheidsrisico’s nog niet bekend waren. Heeft de provincie Utrecht ook vergunningen afgegeven voor het lozen van stoffen waar de gezondheidsrisico’s nog niet van bekend zijn?’ Tenslotte wil Statenlid Marc de Droog van de gedeputeerde weten of er in de provincie Utrecht ook lozingen plaatsvinden waar drinkwaterbedrijven waarschuwingen voor verstrekken, welke bedrijven en stoffen dit betreft en op welke wijze hier controle op plaats vindt.

De vragen zijn in behandeling genomen.