Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 20 april 2017

Herindeling Vijfheerenlanden

Op 19 april 2017 heeft Provinciale Staten vergaderd over de herindeling van Vijfheerenlanden, bestaande uit de huidige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik. Deze gemeenten worden samengevoegd tot een nieuwe gemeente Vijfheerenlanden en hebben per 1 januari 2019 als vestigingsprovincie Utrecht. Het is in de afgelopen 30 jaar de eerste gemeentelijke herindeling in de provincie Utrecht waarbij alle gemeenten het eens zijn over het samengaan.

De fusie
De raden van Leerdam, Vianen en Zederik hebben op 10 november 2015 gezamenlijk het besluit genomen om te herindelen tot een nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Vanaf het begin zijn inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zoveel mogelijk betrokken en eind 2015 namen de drie gemeenteraden het besluit om samen te gaan. D66 is positief over de manier waarop de drie gemeenten deze herindeling van onderaf hebben vormgegeven, waarbij de diverse partijen zoveel mogelijk betrokken zijn.

Provinciekeuze
De gewenste herindeling van de drie gemeenten (Vianen in Utrecht, Leerdam en Zederik in Zuid-Holland) maakt een provinciale grenswijziging noodzakelijk. Een bestuurlijke meerderheid van de gemeenten (de raden van Leerdam en Vianen en de colleges van de drie gemeenten) hebben een voorkeur voor de provincie Utrecht uitgesproken. De raad van Zederik heeft een voorkeur voor de provincie Zuid-Holland. De regio van Vijfheerenlanden is een gebied met een sterke historische band. D66 Fractievoorzitter Niels Hoefnagels: ‘Ik kan mij goed voorstellen dat je als inwoner niet alleen met je dorp of je gemeente, maar ook met je regio een sterke band hebt. Sterker dan met de provincie waarin die regio toevallig ligt. Dat Vijfheerenlanden straks wordt ingedeeld bij de provincie Utrecht, hoeft geen probleem te zijn.’

Voor D66 is er geen reden om een ander besluit te nemen, aangezien de samen te voegen gemeenten in grote meerderheid kiezen voor aansluiting bij de provincie Utrecht.

Het Statenvoorstel werd met overgrote meerderheid aangenomen. Namens de D66 Statenfractie heten wij de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden van harte welkom in de provincie Utrecht!