Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 13 april 2017

De D66 Boer Tour

Landbouwvisie

De komende maanden wordt in de provincie Utrecht gewerkt aan een herziening van de landbouwvisie 2011-2025. Thema’s die hierin centraal zullen staan zijn gezondheid, biodiversiteit en energietransitie.

De boer op…

Landbouw is van grote invloed op het buitengebied, boeren beheren namelijk een groot deel van het landelijk gebied. De provincie moet hen ruimte blijven bieden om economisch rendabele en duurzame landbouw te kunnen bedrijven. Om te kijken hoe de zaken ervoor staan gaat Statenlid Hans Boerkamp daarom de komende maanden met verschillende boeren uit de provincie in gesprek.

Afgelopen maandag stond een bezoek gepland aan een boer die samen met de gemeenten Utrecht en Woerden en Programmabureau Utrecht-West werkt aan het ontwikkelen van een biogasketen tussen zijn boerderij bij Reijerscop en het zwembad in Harmelen. Ook zijn we in Cothen langs geweest bij een aantal boeren die deel uitmaken van de stichting Groene energie Krommerijn en Heuvelrug. Zij richten zich op de verwerking van rundveemest en de productie van biogas uit biomassa. Dit willen ze doen door het ontwikkelen van een biogasinstallatie.

Landbouw en D66

D66 wil inzetten op kringlooplandbouw, een ontwikkeling waar door verschillende partijen al aan wordt gewerkt en welke voedselproductie verbindt met onder andere de kenniseconomie en de circulaire economie. Het gaat om ruimtegebruik welke past bij het landschap, met ruimte voor zowel landbouw, natuur als recreatie. D66 zet in op innovatie van agri-business, maar we stellen grenzen aan ontwikkelingen die ten koste gaan van volksgezondheid, dierenwelzijn, natuur en landschap. Zo kiest D66 bijvoorbeeld voor ‘grondgebonden landbouw’ en is weidegang het uitgangspunt.

Daarnaast vindt D66 dat biologische landbouw gestimuleerd moet worden, in het agrarisch buitengebied maar ook in en om de stad (stadslandbouw). Dit wil D66 doen door samen met de verschillende boeren belemmeringen in kaart te brengen en die waar mogelijk en wenselijk deze weg te nemen.

De komende tijd worden meer werkbezoeken gepland. Via de website en de social mediakanalen zullen we hierover berichten. Laat het ons weten als je ons iets moois wilt laten zien of je zorgen wilt delen.

Afbeelding: Koeien zoeken verkoeling, door: E. Dronkert, CC BY 2.0.