Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 17 maart 2017

Besluit over ondertunneling in Maarsbergen

De onderdoorgang van de spoorlijn bij Maarsbergen was voor D66 een lastig dossier. Afgelopen maandag hebben Provinciale Staten met zeer ruime meerderheid gekozen voor west-variant van de onderdoorgang.

Intensiever gebruik van het spoor

D66 vindt het belangrijk dat het spoor intensiever gebruikt kan gaan worden. De huidige spoorwegovergang bij Maarsbergen zal dan vaker dicht zijn en het verkeer op de provinciale weg zal toenemen. Dit vraagt, wat D66 betreft, om een goede en breed gedragen oplossing, van provincie en ProRail, samen met Utrechtse Heuvelrug.

Verschillende varianten

Er zijn vier varianten aangedragen, ook twee door de inwoners: de dorpsvariant en de BosBeek-variant. Naast bereikbaarheid en doorstroming speelden leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit een belangrijke rol.

In juni 2016 is besloten om de BosBeek-variant te laten doorrekenen. Echter de hoge kosten   vervingen het aanvankelijke enthousiasme voor teleurstelling. De initiatiefnemers van de BosBeek-variant hebben zich in de fase van doorrekening gepasseerd gevoeld. De onrust die is ontstaan draagt niet bij aan het vertrouwen, en D66 vraagt hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. D66 hoopt dat in de uitwerking de rust terug zal keren.

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

De effecten voor de bewoners aan de Engweg en Tuindorpweg, het advies van de adviseur ruimtelijke kwaliteit en de kritische inbreng van diverse organisaties zorgden voor verschillende meningen in de commissie bij de provincie. Voor D66 een reden om niet zonder meer in te stemmen met de wens van de gemeente, waar met een krappe meerderheid in de raad gekozen is voor de west-variant.

Tijdens de Statenvergadering heeft D66 getracht de west-variant te optimaliseren met een amendement. Helaas kon dit amendement op onvoldoende steun rekenen.

Optimaliseren

Nu de beslissing is genomen blijft D66 zich inzetten voor een inclusieve uitwerking van de gekozen variant om een inpassing mogelijk te maken die past bij het dorp op de Heuvelrug. Het proces verdient helaas nog niet de schoonheidsprijs. D66 zal zich ervoor inzetten dat de inpassing daar meer voor in aanmerking komt.