Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 7 februari 2017

Een inclusieve samenleving, artikel 1 in het provinciehuis


Het verharde klimaat in de samenleving zorgt er steeds vaker voor dat mensen zich onprettig en soms zelfs gediscrimineerd voelen. Gelukkig beschermd artikel 1 van de Grondwet iedere persoon in Nederland tegen discriminatie op welke grond dan ook. Om dit artikel meer onder de aandacht te brengen werd in de Statenvergadering van 6 februari een motie ingediend door GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren en 50PLUS om artikel 1 van de Grondwet een prominente plek te geven in de hal van het provinciehuis.

Artikel 1 van de Grondwet

Discriminatie is wat betreft de indieners van de motie absoluut onaanvaardbaar en daarom vinden zij het belangrijk dat dit artikel 1 van de grondwet op een prominente plek wordt afgebeeld. Artikel 1 van de grondwet stelt het volgende:

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Statenlid Ayla Schneiders (D66): ‘We moeten onszelf en anderen blijven herinneren aan waar onze democratische rechtsstaat in beginsel op gebaseerd is’. Statenlid Karin Boelhouwer (GroenLinks): “Verschil mag, verschil geeft kleur, verschil geeft reuring. En we willen dat ongeacht die verschillen mensen gelijk behandeld worden.”

Motie aangenomen

De motie is aangenomen in de Provinciale Staten van Utrecht. VVD, PVV, ChristenUnie en de SGP stemden tegen de motie.