Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 30 december 2016

Provincie verbreedt aanpak van leegstand

Provinciale Staten heeft op 12 december een update vastgesteld van de regelgeving voor ruimtelijke ordening en ontwikkeling voor de provincie Utrecht. We willen onze provincie mooi houden met veel groen. Daarom moet de leegstand worden aangepakt en verrommeling van het landschap tegengegaan.

Detailhandel

Om de groeiende leegstand in de detailhandel te beperken worden er vanaf nu door de provincie grenzen gesteld aan bijvoorbeeld winkels op bedrijventerreinen. Daarnaast mogen er in beginsel alleen nog maar winkelpanden worden toegevoegd in bestaande winkelgebieden.

Alleen bleek dit bijvoorbeeld in Amersfoort erg strikt te zijn toegepast op het stadshart, waardoor het ook beperkingen zou leggen op nieuwe ontwikkelingen als het Oliemolenkwartier en de Nieuwe Stad. Een motie van Statenlid Hayat Chidi van D66, die vraagt om de nog vast te stellen visie van de gemeente Amersfoort alsnog mee te nemen, kreeg brede steun.

Landbouw

Het is nu niet meer toegestaan om op een nieuwe locatie een agrarisch bedrijf te starten. Al geruime tijd loopt het aantal boeren fors terug. De verwachting is dat in de nabije toekomst nog eens een derde van de boeren geen opvolger heeft en deze bedrijven vrij zullen komen. Het is dan niet logisch als het tegelijkertijd nog is toegestaan dat er boerderijen bijgebouwd kunnen worden.

Er wordt nog gezocht naar een goede oplossing voor een boer in Soest. Dat heeft gedeputeerde Pim van den Berg toegezegd, nadat bleek dat alle voorgestelde regelingen grote juridische risico’s met zich meebrachten. Deze agrariër is in de loop der jaren volledig ingebouwd en heeft zijn grond aan de andere kant van bebouwde kom waar nu geen boerderijen te koop staan. Statenlid Hans Boerkamp: “Provincie en gemeente moeten samen om tafel met hem om dit op te lossen, want hij kan daar niet blijven zitten.”

Bedrijventerreinen

Provincie gaat samen met gemeenten in regionaal verband kijken of de beschikbare bedrijventerreinen in de regio nog wel voldoen aan de huidige en toekomstige vraag. Hoe kansrijk is de herontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen? Er lijkt ook nog voldoende nieuwe ruimte beschikbaar, maar toch lijken gemeenten naar andere locaties te zoeken. Nieuwe voorstellen vanuit gemeenten moeten op de ontwikkelingen inspelen en het huidige beleid toekomstbestendig maken.

Woningbouw

De provincie zet al jaren vol in op binnenstedelijke woningbouw. Daarmee behoud je het groen en kun je bestaande faciliteiten beter benutten. Ook in kleinere kernen is vaak nog ruimte beschikbaar van bijvoorbeeld voormalige fabrieksterreinen. Alleen is dat meestal moeilijker dan in het weiland bouwen.

Als gemeenten nu vol inzetten op dit binnenstedelijk bouwen en daarmee toch niet kunnen voorzien in de (aantoonbaar noodzakelijke) woningbehoefte, dan krijgen ze steun van de provincie en zo nodig ook extra ruimte aan de rand van een kern. Een motie van D66 voor Oudewater kreeg brede steun. Gedeputeerde Pim van den Berg zei toe dit ook voor andere gemeenten zo het gesprek aan te gaan.

 

Bosch en Duin blijft groen

Er bleek veel onrust ontstaan in de wijk Bosch en Duin in de gemeente Zeist. Bij de herijking van de provinciale ruimtelijke structuurvisie was hun wijk namelijk op verzoek van de gemeente binnen de zogenoemde rode contour te zijn getrokken.

Daarmee krijgt de gemeente de vrije hand van de provincie voor eventuele stedelijke ontwikkeling. Er is echter helemaal geen sprake van plannen hiervoor, dus deze toevoeging van de rode contour dient ook geen concrete functie. Dit werd ook bevestigd door de gemeenteraad van Zeist.

Daarom heeft D66 met PvdA, GL en CU het initiatief genomen om deze wijziging terug te draaien. Dit kon op steun rekenen van de gehele Staten, met uitzondering van de PVV. Daarmee blijft Bosch en Duin wat de provincie betreft een groene zone.

Hetzelfde geldt ook voor een rode contour die wat te voorbarig was aangebracht voor de woningbouwontwikkeling bij de Willem Arntszhoeve in Den Dolder. Ook die toevoeging is teruggedraaid mede op initiatief van D66. Eerst moet er een plan liggen dat op steun kan rekenen.