Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 19 september 2016

Energieagenda: meters maken voor de energietransitie

Hieronder is de spreektekst te zien van fractievoorzitter Niels Hoefnagels over de Energieagenda van de provincie Utrecht.

Na een aantal mooie eeuwen veroorzaakt ons huidige energiesysteem steeds meer maatschappelijke problemen: klimaatverandering, luchtverontreiniging, afhankelijkheid van instabiele regio’s en uitputting van energievoorraden. De energietransitie maakt deel uit van de oplossing van al deze problemen. Daarom hebben we in ons coalitieakkoord de energietransitie tot prioriteit gemaakt. Wij willen de energietransitie versnellen door actief te zorgen voor toegang tot kennis, contacten en financiering.

Energiebesparing levert miljoenen op
De Energietransitie biedt economische kansen voor onze provincie. Elke 10% energiebesparing levert onze inwoners en bedrijven 250 miljoen euro op. De investeringen die nodig zijn voor energiebesparing en duurzame energie opwekkings- en -opslagsystemen leveren nieuwe werkgelegenheid op in de regio. Zowel voor hoger als voor lager opgeleide inwoners.

D66 kan zich zeer in de energieagenda vinden. De energieagenda geeft zowel aan waarom we deze energieagenda uitvoeren, als welke mogelijkheden de energietransitie ons biedt. Onze inbreng als provinciale overheid in de energietransitie is weliswaar beperkt, maar de agenda geeft een goede analyse van waar onze meerwaarde mogelijk is.

MKB, onderwijs en gemeenten
Voor de behandeling van de Energieagenda heeft D66 nog drie agendapunten: het MKB, de scholen en onze lokale collega’s in de provincie. In het MKB is het laaghangend fruit volgens D66 nog niet geplukt. Om enkele voorbeelden te noemen: Veel kleine bouwbedrijven zijn nog niet of nauwelijks bezig met verduurzaming, omdat zij onvoldoende op de hoogte zijn van de ontwikkelingen. Dit terwijl juist zij bij vele particulieren een grote stap zouden kunnen maken in het verduurzamen van de woning.

Waar de eerste supermarkten al bijna 10 jaar geleden hun koelschappen dicht hebben gemaakt, koop ik ook vandaag nog in een supermarkt die haar energie verspilt door open koelschappen in de winkel te hebben. Als ik in Utrecht door de stad loop, zie ik – ook in de winter – vele deuren openstaan, van ondernemers die bang zijn dat de klant bij een dichte deur naar de buurman loopt.

Om die laatste als voorbeeld te nemen: door goede werkafspraken binnen Regionale Uitvoeringsdienst en Omgevingsdienst Regio Utrecht, kan zonder enig verlies voor de ondernemer, een grote besparing worden bereikt. Volgens D66 zijn dit onderwerpen die in de uitwerking van de energieagenda tot hun recht komen.

Duurzaam onderwijs
In de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen stond ik op het dak van een school in Utrecht, om zichtbaar te maken hoeveel mogelijkheden er zijn om tot energiebesparing over te gaan. Veel scholen kampen echter met een groter probleem, namelijk vaak oude gebouwen en ongezonde klassen. Hier ligt volgens D66 echter een kans: Verbindt scholen met initiatieven in de omgeving voor verduurzaming. Vaak wordt vanuit een wijk gezocht naar een locatie om zonnepanelen te plaatsen.

Het is mogelijk om door de lasten voor de school op termijn op te verlagen, door nu investeringen in verbetering van de school te combineren met investeringen in duurzaamheid vanuit de omgeving. D66 vraagt aan het provinciebestuur of het mogelijk is om dergelijke initiatieven vanuit de maatregelen in deze energieagenda te ondersteunen en daar bekendheid aan te geven.

Gemeenten ondersteunen bij de energietransitie
Onze collega’s in de provincie, tenslotte, zijn veelal ook bezig met hun rol in de energietransitie. D66 constateert dat in de gemeenten, met name in de kleinere gemeenten, vaak heel divers gedacht over de verschillende onderwerpen in de energietransitie.
Soms zijn daarvoor politieke motieven, daar is natuurlijk niets mis mee.
Maar vaak is het ook onwetendheid: Welke mogelijkheden zijn er, waar is de provincie mee bezig, waar kunnen we elkaar ondersteunen?

D66 vraagt of het provinciebestuur hierin een nadrukkelijkere rol spelen: niet alleen door op bestuurlijk niveau af te stemmen, maar juist ook door de raadsleden goed te informeren over de mogelijke ondersteuning van initiatieven binnen hun gemeenten. Door alle raden in onze provincie mee te nemen in de energieagenda, kunnen volgens D66 mee meters gemaakt worden.
Voorzitter, Want dat is wat nu moet gebeuren: meters maken.

D66 roept het provinciebestuur op die meters nu te gaan maken. Maak onze provincie klaar voor de toekomst!