Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 26 augustus 2016

Regiobestuur zoekt twee nieuwe leden

Door aflopende bestuurstermijnen, gewijzigde persoonlijke omstandigheden en het wisselen van interne portefeuilles zijn er voor de volgende twee functies vacatures ontstaan:

  • Algemeen Secretaris
  • Campagne en Communicatie

De verkiezingen zullen plaatsvinden tijdens de Regiocongres en ARV op 1 oktober.

Algemeen
Het Regiobestuur van D66 Utrecht heeft als kerntaak de Provinciale Verkiezingen goed te organiseren en regelmatig Algemene Regiovergaderingen (ARV) uit te schrijven. Naast deze taken fungeert het Regiobestuur binnen de vereniging ook als schakel tussen landelijke bestuur en lokale afdelingen. Het bestuur ontplooit activiteiten gericht op ledenbinding en opleidingen.

Het bestuur heeft de ambitie uitgesproken om meer zichtbaar, meer actief en meer faciliterend te zijn naar alle afdelingen in de provincie Utrecht. Daarbij hoort ondersteuning, kennisdeling, opleiden en netwerken. Om de ambities waar te kunnen waarmaken, is het regiobestuur van de provincie Utrecht, thans op zoek naar een algemeen secretaris en een bestuurslid Campagne en Communicatie.

Profiel Algemeen secretaris

De secretaris is het ‘procedurele geweten’ van het bestuur. Hij zorgt ervoor dat de besluitvorming conform de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging verloopt en is daarvoor het aanspreekpunt voor de leden en de bestuurders.  De secretaris houdt zich voornamelijk bezig met de organisatie van het bestuur en de afdeling. Hij is de spil wat betreft de interne communicatie. Hij verzamelt proactief zoveel mogelijk gegevens die van belang zijn voor het bestuur. De secretaris stelt de agenda van de vergaderingen op, verstuurt deze en verzorgt een verslag van ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen. De secretaris gaat na wie er tijdens de ledenvergadering stemrecht heeft en legt tijdens de vergadering de genomen besluiten vast. Deze stukken archiveert hij herkenbaar en traceerbaar.

Klik hier voor de volledige vacaturetekst

Profiel campagne & communicatie
Het bestuurslid campagne & communicatie beschikt over organisatorisch talent. Hij heeft aantoonbare ervaring of affiniteit met communicatie en marketing, is creatief en heeft bestuurlijke ervaring. Voor vrijwel elke activiteit is publiciteit noodzakelijk. Het bestuurslid draagt zorg voor de communicatie en de (permanente) campagne. Te denken valt aan: doelgroepenonderzoek, social media, websites, advertenties, vrije publiciteit, publicatieborden, nieuwsbrieven. Het bestuurslid is aanspreekpunt voor de campagnecoördinatoren in de afdelingen. De uitdaging voor de komende jaren is het verder uitbouwen van de communicatie, zoals het ontwikkelen van een permanente campagne.

Klik hier voor de volledige vacaturetekst

Interesse?
Schriftelijk reageren voor 17 september 2016. (email: rob@rbu.d66.nl ) In de eerste week van september worden er gesprekken met de kandidaten gevoerd. Tijdens de ARV van 1 oktober 2016 wordt de verkiezing voor de bestuursfuncties gehouden.