Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 17 juni 2016

Statenblog: “Statenleden en de spooronderdoorgang Maarsbergen”

Onze Statenleden bloggen. Dit keer is het de beurt aan Annemiek Dercksen over de ondertunneling van het spoor in Maarsbergen. En welke variant daarbij gekozen dient te worden

Bijeenkomst op gemeentehuis in Doorn

Op dinsdagavond 7 juni vond in het gemeentehuis van de Utrechtse Heuvelrug in Doorn een belangrijke ontmoeting plaats tussen de Statenleden van de provincie en de Raadsleden van de gemeente. Op 4 juli aanstaande staat namelijk besluitvorming over de te kiezen oplossingsvariant voor de spoorwegonderdoorgang in Maarsbergen op de agenda van de Provinciale Staten vergadering.

Voorkeurvariant GS wijkt af van meerderheidsbeslissing Gemeenteraad

Op dit moment staan er 2 oplossingsvarianten ter discussie. Het College van Gedeputeerde Staten heeft besloten om de zogenaamde West Variant met een afgesloten Tuinweg als voorkeur variant aan de Staten voor te leggen, terwijl de Gemeenteraad in meerderheid voor de “Dorpsvariant” heeft gekozen. En ja wat is dan wijsheid? Dit luistert nog eens  eens extra nauw, omdat het hier een zeer lang lopend traject betreft met vergaande consequenties voor de inrichting van het dorp en er van een intensieve en constructieve inbreng van de dorpsbewoners sprake is.

Levendige uitwisseling van informatie

Onder voorzitterschap van Statenlid Karin Boelhouwer vond er een informatieve uitwisseling over de achtergronden van de besluitvorming in de Gemeenteraad plaats. Hierbij werd duidelijk, dat 5 van de 8 partijen (D66, VVD, CU, GL/PvdA, BVH) met een stemverhouding van 18/11 voor een verlengde tunnelbak op de locatie van de huidige Woudenbergseweg (de Dorpsvariant) kiezen. Dit echter wel met een dringend verzoek aan Provinciale Staten om besluitvorming op te schorten tot een nieuwe, wellicht meest wenselijke variant nader zal zijn uitgewerkt en doorgerekend.

Bespreking in commissievergadering MME op ma 13 juni

Op maandag 13 juni in de vergadering van de commissie Mobiliteit, Milieu en Economie zijn de commissieleden met elkaar en met gedeputeerde Jacqueline Verbeek in debat gegaan ter voorbereiding van besluitvorming in de Statenvergadering van 4 juli. Er waren 15 insprekers die voor verschillende varianten hebben gepleit. De mensen in Maarsbergen leven in grote onzekerheid.

Welke variant zal gekozen worden en wat betekent dit voor hun huis, dorp en woongenot? Daarom de oproep om snel een knoop door te hakken. Deze knoop zal op 4 juli dan ook doorgehakt moeten worden in de Statenvergadering. Dan moeten wij kiezen voor de beste variant om Maarsbergen duidelijkheid te geven.