Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 3 juni 2016

D66 wil juridische acties tegen Europese Commissie vanwege gedogen foute diesels

Uit onderzoek van onder meer TNO blijkt dat moderne dieselauto’s op de weg veel meer schadelijke stikstofdioxide uitstoten dan de testresultaten beloven. De Europese Commissie gedoogt deze situatie. D66 Statenlid Hayat Chidi: ‘De bovenmatige uitstoot van stikstofdioxide schaadt de gezondheid van inwoners van onze provincie. De D66 Statenfractie wil daarom dat de provincie Utrecht het voortouw neemt in een juridische procedure tegen dit gedoogbeleid van de Europese Commissie”.

Europees gedoogbeleid

Dieselauto’s worden in het lab getest op de hoeveelheid schadelijke stoffen die ze uitstoten. Door flexibiliteit in de emissietesten zijn echter grote afwijkingen mogelijk tussen de testresultaten en de situatie in de praktijk, op de openbare weg dus. De Europese Commissie gedoogt tot 2020 een dubbele uitstoot van stikstofdioxide en na 2020 50% extra uitstoot. Dit terwijl stikstofdioxide bijdraagt aan klimaatverandering en bovendien luchtwegproblemen, smog en zure regen kan veroorzaken.

Provincie Utrecht moet pleiten voor juridische acties

Chidi: “De Europese Commissie ziet streng toe op de handhaving van de luchtkwaliteit in onze provincie, maar gedoogt tegelijkertijd deze foute diesels. Dit maakt het erg lastig om de luchtkwaliteitseisen te halen. Wij willen daarom dat het provinciebestuur via bijvoorbeeld het Comité van de Regio’s of het Interprovinciaal Overleg (IPO) gaat pleiten voor een juridische procedure tegen de Europese Commissie vanwege haar gebrekkige handhaving van de uitstootnormen voor dieselauto’s”

D66 dient aanstaande maandag tijdens de Provinciale Statenvergadering een voorstel in om het provinciebestuur op te roepen binnen verbanden als het Comité van de Regio’s of het Interprovinciaal Overleg (IPO) te pleiten voor juridische procedures tegen de Europese Commissie.