Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 mei 2016

Statenblog Ayla Schneiders: ‘In verbinding in praktijk’ – deel 2

Dit is deel 2 van een tweeluik over ‘In verbinding in de praktijk’. Het eerste deel werd geschreven worden door Hayat Chidi. Het tweede deel is geschreven door Ayla Schneiders. 

Mijn grootste motivatie om mij te kandideren was het teweeg brengen van een nieuwe dynamiek in de Staten. Een dynamiek waarin we onszelf constant blijven bevragen over onze zichtbaarheid en toegankelijkheid. Niet alleen: praten met, in plaats van praten over. Maar ook: hoe kunnen we zorgen dat mensen ons überhaupt weten te vinden en dat we een toegankelijke communicatiemanier krijgen? Collega-Statenlid Philip Overkleeft zet zich daarvoor in in de klankbordgroep communicatie en natuurlijk draagt iedereen in de fractie daar op zijn of haar eigen manier aan bij.

Een vraag die centraal daarin staat is de ‘waarom-vraag’. Waarom doen we wat we doen? Als we dat weten over te brengen dan hebben we het in ieder geval ergens over. En dan het liefst met zo veel mogelijk mensen. Die beweging is gaande zoals de voorbeelden die Hayat noemt en nog in veel meer.

A Year After

Dit jaar lanceren we het initiatief ‘A Year After’: we willen de kiezers van alle partijen en met name de mensen die op ons hebben gestemd uitnodigen in het provinciehuis voor een rondleiding, maar ook een reflectie moment: wat hebben we gedaan? Hebben zij daar iets van gemerkt? En hoe kunnen we ons contact met kiezers verbeteren?

Studenten en scholieren

Een van de studieverenigingen die ik uitgenodigd heb is Perikles van de opleiding Bestuur en Organisatie aan de Universiteit Utrecht. Zij hebben voor de provincie een mooi advies geschreven over het verbeteren van de jongerenparticipatie. Waarom? Jonge mensen zijn onze toekomstige inwoners, werknemers, ondernemers en recreanten. Door ze te betrekken geef je ze inspraak over hun toekomstige leefomgeving. Die frisse blik kunnen we goed gebruiken!

Samen met raadslid Susanne Schilderman flyeren we regelmatig op de Uithof en bij de Drift. De plek waar de meeste studenten langslopen en binnenkort gaan we ook bij een locatie van ROC Midden Nederland flyeren. Verder zijn we structureel aanwezig bij scholierendebatten zoals het Lagerhuis debat, scholenbezoeken aan de Staten en Statenspelen. Interessant detail: de andere altijd aanwezige enthousiasteling is 50PLUS frontvrouw Mieke Hoek.

Ons werk 

Als grote fractie kunnen we natuurlijk het werk goed verdelen. Dat is ook wel nodig bij alle mailtjes, telefoontjes, afspraken, fractievergaderingen, campagneactiviteiten en werkbezoeken. We waren twintig keer in de media en betrokken bij interviews en tot slot hebben we al vijf meelopers gehad.

We doen er alles aan om zo zichtbaar mogelijk te zijn en input te krijgen van jullie! Missen we nog iets? Weet ons dan te vinden.