Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 24 april 2016

Een Cultuurnota waar D66 blij mee is!

De Provinciale Staten hebben tijdens de Statenvergadering de nieuwe Cultuurnota aangenomen. Een Cultuurnota waar D66 blij mee is. Het afgelopen jaar heeft de provincie veel onderzoek gedaan naar hoe nu verder, wat zijn nieuwe accenten die de beleidsnota nodig heeft? Wat is de rol van de provincie? Wat zijn de ontwikkelingen in de samenleving en welke plek geven we cultuur en erfgoed in onze omgeving?

De nota is concreet, nauwkeurig en samenhangend en er is oog voor ontschotting, flexibiliteit en samenwerking. De provincie als verbinder, die rol ziet D66 wel zitten.

Terugkomdag & Kunstonderwijs

Om die uitspraak kracht bij te zetten heeft D66 de gedeputeerde gevraagd eens per jaar een netwerkbijeenkomst, een soort terugkomdag, te organiseren zoals ook is gedaan in aanloop van de nota. Betrokken instellingen en gemeenten hebben de bijeenkomst als zeer prettig ervaren en het is voor de provincie een elk jaar te kunnen toetsen of de provincie met het huidige beleid aansluit op wat in het veld speelt. Met stip op de horizon uiteindelijk een nieuwe nota. De gedeputeerde heeft hierop een toezegging gegeven.

Ook wil D66 duidelijkheid over wat de status is van het kunstonderwijs op middelbare scholen sinds de provincie zich is gaan richten op primair onderwijs. De gedeputeerde heeft toegezegd daar inzicht in te bieden. D66 vindt kunstonderwijs van essentieel belang in de vorming en ontwikkeling van kinderen en daarmee voor onze samenleving. Daarmee willen we geen verantwoordelijkheid op de provincie betrekken, maar inzicht hebben in wat de bezuinigingen voor effect hebben gehad.

Cultuur is niet te meten

Woordvoerder cultuur Ayla Schneiders heeft tijdens het debat met name een pleidooi gehouden over toegankelijkheid van kunst en cultuur, de intrinsieke waarde daarvan voor onze gehele provincie en de noodzaak van de zorg dragen voor al het prachtigs dat in onze provincie utrecht te zien, te vinden en te beleven is. Een belangrijk aandachtspunt dat D66 de gedeputeerde heeft meegegeven is dat gericht wordt op merkbaarheid en niet meetbaarheid. D66 is van de duidelijke doelstellingen. We zijn dan ook zeker te spreken over de manier waarop duidelijk is wat verwacht wordt van partners en ook wat van de province verwacht kan worden. Wel zijn we van mening dat het heel moeilijk is een cijfer te verbinden aan cultuur en het ‘leveren van cultuur’.

Alles is NU

De titel van de nota is: Alles is NU. Noodzaak voor NU goed inzetten op cultuur en erfgoed spreekt uit de nota.

Iedereen kent de volgende zin: Alles van waarde is weerloos. Maar er wordt zelden aandacht besteed aan het gedicht dat juist bij deze nota goed past. Ayla Schneiders heeft daarom het gehele gedicht uitgedeeld van Lucebert ‘de zeer oude zingt’ uit 1974. De Statenleden konden dit als verassing vinden in hun Statentafellaatje:

De zeer oude zingt

Er is niet meer bij weinig

noch is er minder

nog is onzeker wat er was

wat wordt wordt willoos

eerst als het is is het ernst

het herinnert zich heilloos

en blijft ijlings

alles van waarde is weerloos

wordt van aanraakbaarheid rijk

en aan alles gelijk

als het hart van de tijd

als het hart van de tijd

Lucebert (1974)

Volgens filosoof Cornelis Verhoeven verwijst ‘zeer oude’ in de titel naar Parmenides, een filosoof die nog voor Socrates leefde. Parmenides zei dat ‘het zijnde’ er of helemaal wel of helemaal niet is. Je kunt het niet afraffelen of verdelen. Precies zoals ons erfgoed, onze cultuur waar we nu, vanuit het verleden, voor de toekomst, zorg voor dragen.

Alles dat werkelijk waardevol is, is kwetsbaar. Dat geldt bij uitstek voor cultuur. Je kunt er echter wel door geraakt worden en om te zorgen dat dat in de toekomst nog steeds merkbaar is, moeten we daar nu aandacht voor hebben.

Alles is NU.