Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 23 april 2016

Regiobestuursleden gezocht

Vanwege het verstrijken van de (eerste) zittingstermijn roept het Regiobestuur Utrecht D66-leden op zich verkiesbaar te stellen voor de positie van Penningmeester en Bestuurslid talentontwikkeling & opleidingen. Iedereen die gedurende een halfjaar voorafgaande aan de dag van de sluiting van de kandidaatstelling tot bestuurslid lid van D66 is en aan zijn contributieplicht heeft voldaan, kan zich voor een bestuursfunctie kandideren.

Bestuursleden worden gekozen voor een periode van maximaal drie jaar en zijn eenmaal onmiddellijk herkiesbaar. Men kan dus maximaal zes jaar bestuurslid zijn. Het regiobestuur is niet te combineren met het lidmaatschap van een andere politieke partij. De huidige penningmeester stelt zich herkiesbaar voor een nieuwe periode.

Procedure
Na het insturen van een motivatiebrief vindt er een gesprek plaats met een tweetal Regiobestuursleden. In de uitnodiging voor de Algemene Regiovergadering (ARV) van 20 mei 2015 krijgen vervolgens de kandidaten de mogelijkheid zich schriftelijk te presenteren. Op de ARV presenteren de kandidaten zich kort en beantwoorden dan ook de vragen van aanwezige leden.

Een volledig functieprofiel is hier te vinden.
Geïnteresseerden in deze functie kunnen tot 1 mei 2016 reageren door een motivatiebrief te sturen aan het regiobestuur via roy@rbu.d66.nl