Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 11 april 2016

Symposium: Gebiedsontwikkeling Vijf Jaar Vooruit

De opgave voor ruimtelijk beleid en gebiedsontwikkeling ligt in de transformatie van het bestaand stedelijk gebied en het adequaat organiseren van het stedelijk netwerk. Over innovatie in participatie en financiën, de kansen en problemen organiseren de D66 fractie van de gemeente Utrecht, de Utrechtse Statenfractie en de Thema-Afdeling  Ruimte en Mobiliteit gezamenlijk een symposium.

Gebiedsontwikkeling Vijf Jaar Vooruit.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden in de provincie Utrecht, zoals de Merwedekanaalzone wordt ingegaan op nieuwe vormen van financiering, de gebiedsexploitatie en de betrokkenheid van bevolking middels initiatieven van onderop. Naast inspirerende sprekers als D66 Tweede Kamerlid Kees Verhoeven, D66 gedeputeerde Pim van den Berg en D66 wethouder Victor Everhardt, komen diverse specialisten – vanuit D66 – aan het woord.

De resultaten van dit symposium zullen aan de Verkiezingscommissie worden aangeboden als inbreng bij het opstellen van het Verkiezingsprogramma voor maart 2017

Wanneer: woensdag 18 mei 2016

Tijd: 17.00 uur tot 21.00 uur

Locatie: Nieuwe Stadskantoor bij Station Utrecht Centraal

Adres: Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Registreren
Aanmelden graag voor 8 mei via deze link.
Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 10,= (ongeveer de helft van de kosten), via de link hierboven kunt u betalingsgegevens vinden.
Programma
Het volledige programma is hier te downloaden.