Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 5 april 2016

Provincie onderzoekt of gegevens over luchtkwaliteit open kunnen

Op vrijdag 1 april schreef Trouw dat de provincie Noord-Brabant voortaan open kaart speelt over luchtkwaliteit. Gegevens over stank, lawaai en luchtvervuiling zijn voortaan beschikbaar. Statenlid Ivo Thonon vroeg aan het provinciebestuur om deze gegevens in Utrecht ook beschikbaar te stellen als open data. In de commissie milieu, mobiliteit en economie gaf het provinciebestuur een toezegging om dit te gaan onderzoeken.

Open data

Open data is informatie die zonder beperkingen en herbruikbaar beschikbaar is voor iedereen. Zo kan iedereen zelf met deze gegevens aan de slag en analyses en toepassingen maken, in plaats van dat gegevens in statische .pdf bestanden opgesloten zittten. Gegevens over luchtkwaliteit zijn belangrijk voor inwoners, journalisten, wetenschappers, bedrijven en mede-overheden om goed te kunnen hergebruiken.

Open kaart over luchtkwaliteit

De provincie Utrecht zegt in haar coalitieakkoord: ‘Wij zijn open en transparant over onszelf en onze gegevens.’ Het beschikbaar stellen van gegevens over de luchtkwaliteit valt hieronder. Statenlid Ivo Thonon: ‘Wij zijn blij met de toezegging van de gedeputeerde om te onderzoeken of de gegevens over luchtkwaliteit gepubliceerd kunnen worden als open data. Wij zien graag dat deze gegevens zo snel mogelijk door iedereen goed gebruikt kunnen worden en zijn benieuwd naar de toepassingen’.