Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 4 april 2016

D66 & SGP: “Provincie, betrek inwoners beter bij aanpassingen van wegen”

Het aanleggen van een rondweg, het bouwen van een tunnel of het verbreden van een weg is ingrijpend en kostbaar. Het goed betrekken van inwoners bij deze ontwerpen vindt D66 daarom belangrijk – dit kan zelfs kosten besparen als zij met goedkopere plannen komen. In 2014 is een D66-SP-CU-50PLUS motie unaniem aangenomen om in een Code Maatschappelijke Participatie vast te leggen hoe inwoners betrokken worden bij dergelijke projecten. D66 en SGP stellen naar aanleiding van gebrekkige participatietrajecten in Maarsbergen, Bunnik en Veenendaal en de nog niet uitgevoerde motie vragen over participatie bij infrastructurele projecten in de provincie Utrecht.

Omwonenden kunnen hinder ondervinden van infrastructurele projecten. Bouwwerkzaamheden veroorzaken vaak geluidsoverlast, wegafsluitingen en verkeersbewegingen van werkverkeer. Daarnaast kunnen deze projecten ervoor zorgen dat de leefomgeving aangepast gaat worden: meer asfalt, minder groen of in het zwaarste geval opkopen en slopen van woningen. Inwoners goed betrekken bij de projecten, zorgen voor goede communicatie en gebruik maken van hun kennis en expertise vindt D66 daarom essentieel.

Gebrekkige participatie

D66 Statenlid Ivo Thonon: “We zien nog te vaak een moeizame relatie tussen provincie en inwoners bij infrastructurele projecten. Participatie blijft veelal steken bij informeren zonder de stap te zetten naar betrekken en vragen naar ideeën die leven. In Bunnik, Maarsbergen en Veenendaal loopt de participatie stroef en wij willen weten of dit incidenten zijn of een trend.” D66 en SGP vragen zich af wat het provinciebestuur doet om de ambtenaren rekening te laten houden met participatie en hoe de provincie inwoners weer beter gaat betrekken. Ook vragen de twee partijen zich af of de provincie na afloop van infrastructurele projecten het participatieproces evalueert.

Participatiecode

Gebruik maken van input van inwoners zorgt voor projecten met meer draagvlak en wellicht zelfs een project met een creatieve aanpak waar een ambtenaar niet eerder aan heeft gedacht. In een Code Maatschappelijke Participatie legt de provincie Utrecht vast hoe zij bewoners betrekt bij projecten. Een D66-SP-CU-50PLUS motie uit 2014, die het provinciebestuur opdraagt voor februari 2015 een participatiecode op te stellen, is tot op heden echter niet uitgevoerd. D66 en SGP willen tot slot weten waarom en wanneer we deze Code Maatschappelijke Participatie wel kunnen verwachten.

Volgende week maandag 11 april bij de vergadering Bestuur, Europa en Middelen verwachten wij het antwoord te krijgen.

Afbeelding: Anefo, Collectie: Nationaal Archief, CC-BY-SA 3.0.