Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 23 maart 2016

Studenten adviseren provincie over jongerenparticipatie

Op initiatief van de D66 Statenfractie is de Utrechtse studievereniging Perikles uitgenodigd om de provincie Utrecht te adviseren. De studievereniging van de studie Bestuurs- en Organisatiewetenschappen heeft de afgelopen maanden onderzocht hoe de provincie Utrecht jongeren betrekt bij besluitvorming en hoe jongerenparticipatie verbeterd kan worden. Maandag presenteerden zij hun advies aan Statenleden en griffie. Statenlid Ayla Schneiders: ‘We zijn erg blij met het werk van Perikles en ik sta te popelen om werk te maken van hun advies’.

Weinig kennis en betrokkenheid

De Perikles Adviesgroep heeft voor hun advies jongeren geinterviewd. Zij hebben vragen gesteld over hoe bekend de jongeren zijn met de taken van de provincie, hoe betrokken ze zich voelen en hoe de provincie zichtbaarder kan zijn en jongeren beter kan betrekken. Gemiddeld wist maar 22.6% wat de provincie doet en voelt een magere 16,5% van de jongeren zich betrokken.

CeEfQ3vW8AAmcpaProvincie Utrecht: enige provincie zonder Facebook

Om deze situatie te verbeteren heeft Perikles vijf adviezen. Allereerst moet de provincie Utrecht een Facebookpagina aanmaken. Utrecht is momenteel de enige provincie zonder Facebookpagina. Een websites met stageaanbod en een stagemarkt zijn daarnaast methoden om de provincie zichtbaarder te krijgen voor jongeren. Perikles stelt voor dat de provincie debatworkshops en bezoeken gaat organiseren voor andere doelgroepen dan alleen middelbare scholieren. Tot slot stelt Perikles voor om een jongerenklanbordgroep te starten en de leden uiteraard via Facebook te werven.

Lage opkomst onder jongeren

Statenlid Ayla Schneiders, zelf het jongste Statenlid van Utrecht: ‘Jongeren betrekken bij politiek is extra belangrijk omdat de opkomst bij hun helaas erg laag is. Dan is het fijn als studenten ons adviseren hoe we jongeren beter kunnen bereiken en betrekken. Door jongeren nu beter te betrekken geef je ze inspraak over hun toekomstige leefomgeving. Die frisse blik kunnen we goed gebruiken en daarom gaan we als D66 aan de slag met de adviezen van Perikles.’

RTV Utrecht was bij de presentatie en maakten een item met interview van Ayla Schneiders. Bekijk het hier terug vanaf 5:30.