Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 25 februari 2016

(Update) D66 en CDA: ‘Staan provinciale verkeerslichten goed afgesteld?’

Op dinsdag 23 februari schreef Trouw dat laks beheer van verkeerslichten tot ongelukken kan leiden. Wegbeheerders, waaronder de provincies, zouden hun verkeerslichten niet tijdig controleren en afstellen. Verkeerskundigen stellen dat dit leidt tot extra ongelukken en verminderde doorstroming. Reden voor de Utrechtse Statenfracties van D66 en CDA om vragen aan het provinciebestuur te stellen over het onderhoud en de afstelling van de verkeerslichten die de provincie beheert.

Verkeerslichten moeten volgens richtlijnen van CROW eens in de drie jaar gecontroleerd worden. Uit onderzoek van DTV Consultants blijkt dat maar een op de drie wegbeheerders een dergelijke controle een keer in de vijf jaar uitvoert. D66 Statenlid Ivo Thonon: “Door verkeerde afstellingen van verkeerslichten kunnen opstoppingen ontstaan, wat niet bijdraagt aan de doorstroming en de luchtkwaliteit in de regio Utrecht. Als je onnodig lang moet wachten op groen licht kan dat naast ergernis ook leiden tot gevaarlijke situaties.”

De Statenfracties van D66 en CDA willen daarom van het provinciebestuur weten hoeveel ongelukken er plaatsvinden als gevolg van slecht afgestelde verkeerslichten en hoe vaak de provincie Utrecht de afstelling van verkeerslichten controleert. CDA Statenlid Jan Willem Jansen: “We zijn erg benieuwd wat het provinciebestuur gaat doen met de kennis uit het rapport van DTV Consultants. We vragen dan ook naar de kosten en baten van het naleven van de aanbevelingen, ​​zodat we daar als Staten een besluit over kunnen nemen.​”

De volledige vragen zijn via deze link te raadplegen.

Update: D66 en CDA tevreden over beantwoording

Het provinciebestuur heeft op 15 maart de schriftelijke vragen van CDA en D66 over het afstellen van verkeerslichten beantwoord. De volledige antwoorden op de vragen zijn hier te vinden. De provincie Utrecht geeft aan dat zij informatie over ongevallen krijgen van de politie. Er zijn in de afgelopen jaren geen ongevallen geregistreerd ten gevolge van het verkeerd afstellen van de verkeerslichten in beheer van de provincie. De provincie Utrecht voert daarnaast als wegbeheerder regelmatig onderhoud en controles uit aan de verkeerslichten. Dit gebeurt minimaal een keer in de vijf jaar, maar in de praktijk veel vaker. Zo controleert de provincie de afstelling ook bij meldingen van weggebruikers en inspecteurs, bij wegonderhoud en een trajectaanpak.

De provincie beschikt daarnaast over controle-software. Daarmee wordt 24/7 controle en inzicht in de werking van de verkeerslichten mogelijk. De provincie heeft de afgelopen jaren juist geïnvesteerd in verbetering van de afstelling van verkeerslichten. D66 en CDA zijn tevreden met de beantwoording van deze schriftelijke vragen.

D66 Statenlid Ivo Thonon: ‘Wij hebben de indruk dat de provincie Utrecht op professionele wijze omgaat met de afstelling van verkeerslichten. De provincie heeft de aanbevelingen van DTV Consultants om ongevallen te voorkomen en doorstroming te bevorderen voor een groot deel al overgenomen en zien deze als een steun in de rug voor de ingezette richting. Maar, als controleur van het college en zijn ambtenaren blijven we in de gaten houden of het goed blijft gaan met de verkeerslichten, en trekken we aan de bel als we denken dat het minder goed gaat’.

Afbeelding: Verkeerslicht wordt hersteld, Dijk, Hans van / Anefo (1980), Collectie: Nationaal Archief, CC-BY-SA 4.0.