Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 1 februari 2016

D66 wil fusiegemeenten Vijfheerenlanden betrekken bij eigen toekomst

De gemeenten Vianen, Zederik en Leerdam hebben op 10 november besloten per 1 januari 2018 samen de gemeente Vijfheerenlanden te willen vormen. Zederik en Leerdam liggen op dit moment in de provincie Zuid-Holland. Vianen ligt in de provincie Utrecht. De colleges van B&W van de gemeenten hebben de provincies Utrecht en Zuid-Holland gevraagd samen een herindelingsadvies aan het Rijk op te stellen.

Burgemeesters een rol geven bij opstellen provinciaal advies
De Utrechtse provinciale statenfracties van de VVD, ChristenUnie, D66, CDA, 50plus, SGP, PvdA en GroenLinks willen de gemeenten nadrukkelijk betrekken bij het opstellen van het advies. Een aangenomen motie daartoe werd ingediend op de vergadering van Provinciale Staten op 1 februari 2016. Tijdens die vergadering is het voorstel aan de orde om het herindelingsadvies van de beide provincies voor te laten bereiden door een gezamenlijke commissie. In die commissie zitten gedeputeerden van Utrecht en Zuid-Holland.

De motie spreekt vertrouwen uit in het proces, maar vraagt ook om te luisteren naar de gemeenten en de burgemeesters intensief te betrekken en hierover met hen expliciete afspraken te maken. De burgemeesters hebben verzocht ook lid te worden van de commissie, maar dat is formeel niet mogelijk.

Voortvarend proces
Over de fusie is al lang gesproken en zijn al veel onderzoeken verricht. Nu de gemeenten het besluit hebben genomen, is het proces er op ingericht om niet te lang te moeten wachten maar de fusiegemeente per 1 januari 2018 te kunnen laten starten. Nog voor de zomer van dit jaar moet het advies van de interprovinciale commissie er liggen.

De spreektekst van D66 fractievoorzitter Niels Hoefnagels over dit onderwerp is via deze link te vinden. Bovenstaande tekst is een bericht van de indieners van de motie.