Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 11 januari 2016

Statenfractie legt werkbezoek af aan de gemeente Bunnik

Op zaterdag 9 januari heeft de D66 Statenfractie een bezoek gebracht aan de gemeente Bunnik. Het werkbezoek had als thema integrale gebiedsaanpak. Veel provinciale thema’s als fietspaden, automobiliteit, cultuur raken elkaar in de gemeente Bunnik. We zijn ontvangen door wethouder Jorrit-Jan Eijbersen en raadslid Jacqueline Sweerts, beide van de Liberalen.

Na ontvangst op het gemeentehuis te Odijk en een presentatie over ontwikkelingen in Bunnik is de Statenfractie rondgeleid door het landelijk gebied van de gemeente Bunnik. Bunnik is bij uitstek een gemeente waar het prettig wonen is. Dichtbij de Randstad en dichtbij de A12, maar toch in het groen zonder de drukte van de stad. Een belangrijk thema voor de gemeente is dus goede doorstroming en woningbouw zonder het groen aan te tasten.

Zo zijn er diverse bedrijfspanden en -terreinen die tussen de huizen liggen. Er wordt gekeken op welke manier deze verplaatst kunnen worden. Dit zodat nieuwe woningbouw zoveel mogelijk binnen de bestaande bebouwde kom kan plaatsvinden. Daarnaast was de bereikbaarheid van Utrecht-Oost een punt van zorg. Een goede noord-zuid verbinding tussen Houten en Bunnik naar Utrecht-Oost ontbreekt voor fietsers ontbreekt.

Bereikbaarheid Waterliniemuseum en verkeersveiligheid Bunnik

IMG_9932Tijdens de excursie is met omwonenden gesproken van de Burgweg, Houtenseweg en Achterdijk. Deze wegen zijn relatief smal, er is geen gescheiden rijbaan voor fietsers en er wordt vaak hard en roekeloos gereden. Ondanks de opening van de Limesbaan gaat er nog steeds veel verkeer over deze wegen, terwijl het doel juist was om dit te beperken en de verkeersveiligheid te verbeteren. De bewoners en de gemeente wezen erop dat er een breed gedragen oplossing voor de verkeersproblematiek is, die echter niet door de provincie is overgenomen.

Bij Fort Vechten, het nieuwe Waterliniemuseum wat mede met provinciaal geld tot stand gekomen is, is de bereikbaarheid problematisch. Het Fort ligt namelijk bij de A12 en de spoorwegovergang. De smalle tunnel onder de snelweg en over het spoor vormt vormt een knelpunt. De ontsluiting van het Waterliniemuseum is hierdoor niet optimaal, de weg is al druk en dit levert soms gevaarlijke situaties op. En in hoeverre is de provinciale ambitie voor het Waterliniemuseum problematisch voor de verkeerssituatie in de gemeente Bunnik.

Snelfietsnetwerk

IMG_9936De noord-zuid fietsverbinding van en naar de gemeente Bunnik naar Utrecht-Oost kent een belangrijk knelpunt: de fietsbrug over de A12. De vaart gaat er bij deze fietsbrug uit omdat de brug alleen met een trap te beklimmen valt. Dit maakt de fiets pakken minder aantrekkelijk.

Het werkbezoek gaf zo inspiratie voor de D66 Statenfractie om zo integraal mogelijk naar thema’s te kijken. De situatie zelf zien en met bewoners praten over de situatie helpt daar enorm bij.