Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 4 januari 2016

Vragen over inkoop van grijze stroom (update)

Op 21 december berichtte het Algemeen Dagblad over de inkoop van stroom door Nederlandse overheden. Ze hebben daarbij bekeken welke stroom ingekocht werd door de grote gemeenten en provincies van Nederland. Volgens het bericht heeft de provincie Utrecht onlangs gekozen voor het inkopen van grijze stroom. De provincie Utrecht was niet de enige hierin en de tendens leek te zijn dat er gekozen wordt voor de laagste prijs in plaats van duurzaamheid. Dit bericht was voor de D66 fractie aanleiding om schriftelijke vragen te stellen over dit thema.

In het coalitieakkoord ‘In Verbinding’ is opgenomen dat de provincie ook bij inkopen zal letten “Pas als groei duurzaam is, verhoog je het economisch en maatschappelijk rendement. Hier staat de provincie voor. Dit raakt alle onderdelen van ons werk: van inkopen en energieverbruik tot de aanleg van wegen en de economische ontwikkeling… Wij gaan een aanjaagrol vervullen voor de implementatie van duurzame ontwikkeling en richten ons op energiebesparing, duurzame energieopwekking en kennisdelen.”

Met de schriftelijke vragen wil fractievoorzitter Niels Hoefnagels graag achterhalen wat er klopt van het bericht in het Algemeen Dagblad. Daarnaast vraagt hij zich af of grijze stroom inkopen in lijn is met het coalitieakkoord en de ambities om minder C02 uit te stoten. D66 vraagt zich verder af of de provincie bij een volgende aanbesteding bereid is om daadwerkelijk groene stroom in te kopen. De schriftelijke vragen zijn hier terug te vinden. Ze zijn eind december ingediend, wanneer er antwoord komt zullen we dat hier melden.

Update: Provincie Utrecht neemt windenergie af
Deze week hebben wij antwoord ontvangen op onze vragen over de vermeende inkoop van grijze stroom door de provincie Utrecht. Het blijkt dat de provincie Utrecht twee energiecontracten heeft en alleen maar windenergie afneemt. Het antwoord van het college stelt: ‘Beide contracten betreffen 100% Nederlandse groene stroom (windenergie). Het AD heeft zich gebaseerd op onjuiste informatie en/of veronderstellingen.’ D66 is tevreden dat de provincie Utrecht het groene voorbeeld geeft.