Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 november 2015

Begrotingsbehandeling: duurzame landbouw, snelheid A2 en fietsen over de Lek

Vorige week maandag vond de behandeling van de Begroting 2016 plaats in de Provinciale Staten. De spreektekst van fractievoorzitter Niels Hoefnagels is hier terug te lezen. De Najaarsrapportage 2015 en de Begroting 2016 zijn beide aangenomen. Daarnaast gaat de gedeputeerde op verzoek van D66 de provinciale financiën op een lager detailniveau beschikbaar stellen. Daarnaast zijn er drie moties aangenomen over een eerlijke prijs voor duurzame landbouw, de snelheidsverhoging op de A2 en over een fietsbrug over de Lek.

Duurzame toekomst voor de landbouw
GroenLinks statenlid Florian Bekkers en D66 Statenlid Hans Boerkamp dienden samen een motie in om een eerlijke prijs voor duurzame landbouw te realiseren. De provincie Utrecht is verantwoordelijk voor het programma vitaal platteland en de coalitiepartijen, waaronder GroenLinks en D66, willen inzetten op meer duurzame landbouw. Hans Boerkamp: “Een eerlijke prijs ontvangen voor agrarische producten is essentieel voor een agrariër. Want zonder een eerlijke prijs kunnen agrariërs geen investeringen doen die natuur, milieu en dierenwelzijn ten goede komen.”

Er komen echter steeds meer signalen bij de provincie binnen dat boeren hun producten onder de inkoopprijs verkopen. Dit heeft te maken met de macht van enkele inkooporganisaties. De motie roept de provincie op om de minister en staatssecretaris van Economische Zaken te verzoeken om voorstellen te ontwikkelen om ervoor te zorgen dat agrariërs een eerlijke prijs kunnen krijgen voor hun producten. Zonodig door veranderingen in Europese regelgeving te bewerkstelligen. De motie is aangenomen met stemmen van D66, GroenLinks, CDA, PvdA, SP, ChristenUnie, SGP en 50PLUS en is hier te vinden.

Fietsbrug over de Lek
De Rijksoverheid heeft besloten om de A27 tussen Houten en Hooijpolder. Dit betekent dat de A27-Lekbrug ook verbreed dient te worden. Een ideale gelegenheid om een goed fietspad over de Lek aan te leggen, want nu bestaat er geen fietsverbinding langs de A27. De provincie Utrecht wil investeren in betere fietsverbindingen en in het coalitieakkoord staat: “Wij zetten in op verdubbeling van het fietsgebruik in woon-werkverkeer in 2030 ten opzichte van 2011”. Een fietsbrug over de Lek zou de afstand vanaf Vianen naar het Utrecht Science Park al verlagen tot 15 kilometer, waarmee het concurreert met de auto.

Deze motie roept de provincie Utrecht op om bij de minister van Infrastructuur en Milieu te pleiten voor deze fietsverbinding. Binnenkort zal het tracébesluit voor de verbreding van de A27 namelijk vastgesteld worden. Daarnaast moet de provincie Utrecht zelf middelen reserveren voor het bekostigen van de fietsbrug en de gemeente Vianen en Houten ook vragen om een bijdrage aan de fietsbrug. De motie is hier te vinden en aangenomen met steun van onder andere D66.

Bezwaar tegen 130 op de A2
Tot slot is er in de Statenvergadering van 2 november een motie aangenomen om bezwaar te maken tegen de snelheidsverhoging op de A2. Onlangs hebben VVD en de PvdA in de Tweede Kamer een motie ingediend om op de A2 de snelheid permanent te verhogen naar 130 tussen Vinkeveen en Holendrecht. Dit gaat expliciet in tegen de afspraken die het Rijk met gemeenten langs de A2 gemaakt heeft ten tijde van de verbreding van de A2. Daarnaast levert een snelheidsverhoging op de A2 extra milieu- en gezondheidsschade op naast extra geluidsoverlast.

Al eerder was de snelheid op de A2 in de avonduren verhoogd, wat heeft geleid tot extra uitstoot van stikstofdioxide. Dit zal waarschijnlijk ook het geval zijn met de snelheidsverhoging overdag. Dit terwijl uitstoot van broeikasgassen ten gevolge van mobiliteit in de provincie Utrecht al zeer hoog zijn vanwege de belangrijke verkeersaders en de centrale ligging van onze provincie.  De gemeente Stichtse Vecht heeft momenteel nog een bezwaarprocedure lopen tegen het eerdere besluit van de minister om op het traject Maarssen – Vinkeveen de snelheid in de avonduren te verhogen. De uitspraak hiervan wordt verwacht op 2o november en zal ook invloed hebben op het voornemen van VVD en PvdA in de Tweede Kamer om de snelheid de gehele dag te verhogen.

De door 50PLUS ingediende motie roept de provincie Utrecht bezwaar te maken tegen de snelheidsverhoging. De motie werd door alle partijen ondersteund, met uitzondering van VVD, PVV en SGP.