Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 28 september 2010

D66 niet tevreden over milieuonderzoek Ring Utrecht

D66 vindt dat de Milieu Effect Rapportage (MER) voor de verkeersproblematiek rond Utrecht tekortschiet en niet realistisch is. Bepaalde varianten die inzetten op meer openbaar vervoer (OV) en andere oplossingen zijn niet onderzocht. De berekeningen over de geluidsoverlast van snelwegverbreding geven een vertekend beeld, terwijl het idee dat het mobiliteitsprobleem kan worden opgelost zonder de invoering van kilometerbeprijzing niet reëel is. Dat betoogde D66-statenlid Jacqueline Versteeg gisteren in Provinciale Staten (PS) van Utrecht.
Een motie van SP, D66 en Partij voor de Dieren is gisteren unaniem aangenomen, waarin Gedeputeerde Staten wordt gevraagd zich blijvend in te zetten voor 'bovenwettelijke maatregelen' op het gebied van geluid en inpassing.
‘Oplossing van morgen’In PS werd een debat gevoerd over de MER die is uitgevoerd naar aanleiding van de plannen voor het verbeteren van de mobiliteit rond Utrecht. Er moet nog een keuze worden gemaakt uit een aantal scenario's, waarin aanleg of uitbreiding van snelwegen in verschillende vormen deel uitmaakt. De MER moet aangeven wat de milieu-effecten zijn van de varianten. Versteeg: "D66 wil geen oplossingen van gisteren voor problemen van morgen, maar oplossingen van morgen voor problemen van vandaag."
Varianten niet meegenomen"Voor D66 is het aanleggen van meer asfalt het laatste redmiddel", stelt Versteeg. 'Wij zijn dan ook zeer verbaasd dat de varianten OV+++ en 'de Kracht van Utrecht' niet zijn meegenomen." Volgens D66 moeten deze varianten wel worden onderzocht in de tweede fase van het MER-onderzoek.
"De oplossing van de mobiliteitsproblemen in Nederland staat of valt met het invoeren van een vorm van kilometerbeprijzing", verwoordt Versteeg het D66-standpunt. Elke variant zal altijd een vorm van kilometerbeprijzing zal moeten bevatten om echt aan de normen van de Nota Mobiliteit te kunnen voldoen. "D66 wil een toekomstgerichte oplossing met investeringen in Openbaar Vervoer, de fiets en een vorm van kilometerbeprijzing."
LeefbaarheidVerbetering van de leefbaarheid in de wijken rondom de snelwegen is voorwaarde voor D66. "Het blijkt dat er nog geen enkel zicht is op het realiseren van dat doel. Er wordt gerekend met onrealistische  onderzoeksmethoden. Er wordt niet gekeken naar de optelling van spoorweg- en weggeluid, zelfs de snelwegverbredingen van A12 en A27 uit dit rapport worden niet bij elkaar opgeteld."
Ook is er volgens D66 nog te weinig aandacht besteed aan de noordelijke randweg ('Zuilense ring') van Utrecht. D66 is en blijft van mening dat de maximumsnelheid er 80 km/u zou moeten worden.