Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 22 september 2010

Pleidooi voor publieke functie Paleis Soestdijk

Paleis Soestdijk moet een blijvende nationale publieke functie houden. Het paleis en park moeten aansluiten op de rest van de Heuvelrug. Dat zijn de belangrijkste voorwaarden voor de herbestemming van Paleis Soestdijk. 
Dit zijn de voornaamste conclusies van de regioconferentie 'Paleis Soestdijk, Vorstelijke Schakel op de Heuvelrug', die op 20 september werd gehouden in de Oranjerie bij het paleis. Provinciale Staten van Utrecht geven hiermee een duidelijk signaal richting Den Haag bij de besluitvorming over de herbestemming van Paleis Soestdijk. Aan de basis van de conferentie stond een unaniem aanvaarde motie van D66 en de Christenunie.
Statenleden, bestuurders uit de provincie Utrecht en gemeenten in de regio, terreineigenaren en belangenorganisaties waren allemaal vertegenwoordigd bij de regioconferentie. De statenleden  spraken met de regiopartners over de stand van zaken rond de herbestemming van Paleis Soestdijk in relatie tot de ontwikkelingen op Heel de Heuvelrug. Er bestaat een breed draagvlak voor voortzetting van de publieke functie van het Paleis en aansluiting van paleis en park bij de rest van de Heuvelrug. 
D66 initiatiefDe conferentie werd – na de motie van D66 en de Christenunie – georganiseerd op initiatief van Provinciale Staten, in samenwerking met Paleis Soestdijk en het programmabureau Heel de Heuvelrug. D66-fractievoorzitter Ralph de Vries trad vanuit zijn functie als vice-voorzitter van Provinciale Staten als dagvoorzitter op. D66 pleit sinds 2006 voor een publieke functie voor het paleis en een invulling als Nationaal Historisch Museum. Hij bevestigde een petitie aan het hek van Paleis Soestdijk en diende hiertoe een motie in, die op dat moment niet op voldoende draagvlak in Provinciale Staten kon rekenen. 
Publieke functieMet de huidige succesvolle openstelling heeft Paleis Soestdijk zich tot een nationaal historisch monument van bijzondere allure ontpopt, dat van groot belang is voor het omringende gebied. Provinciale Staten benadrukken  het eerder naar buiten gebrachte standpunt van de provincie over de herbestemming van het Paleis  als  Nationaal Historisch Museum. Commissaris van de Koningin R. Robbertsen zei hierover in zijn speech: "Paleis Soestdijk is door de band met het Koningshuis een icoon van de Nederlandse Historie. De geschiedenis en de centrale ligging maken het paleis tot de ideale locatie voor het Nationaal Historisch Museum." Een tweede optie die de commissaris noemde was de herbestemming als ‘Paleis voor de Duurzaamheid’, met Utrecht als de regio en kenniscentrum van aarde en duurzaamheid.
Heel de Heuvelrug, één gebiedPaleis Soestdijk ligt in de Vorstelijke Schakel, één van de zes deelgebieden van de Heuvelrug. De Heuvelrug, 'het bos van de Randstad', ligt centraal in Nederland en wordt op verschillende plekken doorsneden. Provinciale Staten en de partners uit de regio willen van de Heuvelrug één gebied maken. Paleis Soestdijk, aan de noordkant van de Heuvelrug, is daarbij een ideale poort tot de Heuvelrug. Mevrouw Feddes, Rijksadviseur voor het landschap, gaf als boodschap mee dat als de provincie hoog wil inzetten met Soestdijk, ze ook hoog moet inzetten bij de kwaliteit van de gebiedsontwikkeling. Zij noemde daarbij een kwalitatief goede ontsluiting van de Heuvelrug en optimale verbinding van de deelgebieden.
Signaal richting Den HaagProvinciale Staten willen met de conclusies van de regioconferentie een signaal afgeven naar Den Haag, omdat het Rijk uiteindelijk beslist over de herbestemming van Paleis Soestdijk. De Staten verwachten dat het Rijk bij de besluitvorming rekening houden met de regionale en lokale opvattingen en het brede draagvlak hiervoor.