Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 8 juli 2010

Ernstige zorgen over aanpak Bureau Jeugzorg

D66 maakt zich ernstige zorgen over de toekomst van Bureau Jeugdzorg Utrecht (BJU). 'Ik betwijfel of de plannen van aanpak van Bureau Jeugdzorg en de provincie volstaan om de crisis bij BJU voldoende en acceptabel het hoofd te bieden', aldus D66-statenfractielid Jacqueline Versteeg.
Werkdruk en vertrouwenscrisisIn de Provinciale Staten-vergadering van 28 juni stond Versteeg onder meer stil bij de brief die de vakbond ABVAKAO/FNV schreef over het Plan van Aanpak van BJZ. Dit Plan van Aanpak doet bezuinigingsvoorstellen om de zorgwekkende financiële situatie van BJZ het hoofd te bieden. Volgens ABVAKAO/FNV leiden de bezuinigignen naar het oordeel van de medewerkers tot onaanvaardbare werkdruk. Er lijkt zich een vertrouwenscrisis te ontwikkelen tussen medewerkers en management en er is zelfs actiebereidheid onder het personeel.
Effectiviteit en kwaliteit ter discussie 'De plannen van het bestuur worden onvoldoende gedragen door de uitvoerenden, waardoor de effectiviteit en kwaliteit van BJU ter discussie staat', aldus Versteeg. 'Een aantal professionals heeft zelfs in hun personeelsdossier laten opnemen geen verantwoordelijkheid meer te voelen voor calamiteit en kwaliteit. Dit geeft nog het meest aan hoe nijpend de situatie is maar ook hoe onverantwoord. Niets doen betekent met open ogen toekijken en wachten tot het mis gaat. Betekent dit niet dat dit meer leed bij professional en kind veroorzaakt dan nodig is?'
Op aandringen van D66 en GroenLinks was Gedeputeerde Staten bereid om nog voor het zomerreces met de directie/bestuur van BJU in gesprek te gaan om haar zorgen te uiten over de situatie.
Extra investering en bezuinigingOp vragen over de financiële positie van BJU liet GS weten dat de liquiditeit t/m 2011 niet ter discussie staat. BJU gaat niet failliet. De provincie heeft deels extra geïnvesteerd in het AMK (algemeen meldpunt kindermishandeling) en een voorschot gegeven van rijksgelden die later pas worden uitgekeerd. BJU moet daarnaast de bezuinigingsmaatregelen uit het Plan van Aanpak uitvoeren. Versteeg: 'Overigens sluit ik niet uit dat er alsnog een claim komt van BJU als er een Plan van Aanpak moet komen wat wél wordt gedragen door medewerkers van BJU.'
In maart van dit jaar publiceerde Versteeg, in samenwerking met D66-statenleden uit andere provincies, de D66-visie Jeugdzorg Anders, een bouwsteen voor de D66-verkiezingsprogramma’s 2011-2015 voor Provinciale Staten.